Влада Србије: Услови за полагање матуре прилагођени ђацима са сметњама

БЕОГРАД:  Влада Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру којим ће се адекватно следити развој савремених информационих технологија.
vlada srbije
Фото: Tanjug (S. Radovanović, arhiva)

Овим законским решењем омогућава се да се подаци Регистра просторних јединица и Адресног регистра користе у складу са прописима којима се уређује елкетронска управа, односно у оквиру софтверског решења које омогућава коришћење електронских сервиса доступних на Сервисној магистрали органа преко Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе.

Влада је утврдила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, којим се ближе уређују начини спровођења практичне наставе и професионалне праксе, као и садржаји уговора између школа и послодавца и друга питања у вези са овом врстом наставе. Додатно су прилагођени услови за полагање матуре за ученике са сметњама у развоју.

На седници је утврђен Предлог закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, којим се додатно осигурава квалитет примене овог начина образовања. Изменама је омогућено да се поред образовних профила, који се реализују у трогодишњем и четворогодишњем трајању, додатно у дуалном образовању могу реализовати мајсторско и специјалистичко образовање, као и образовање за рад у трајању од две године. Усаглашене су одредбе о родној равоноправнсоти, прецизирано је да се учење кроз рад не може обављати као рад ноћу, а посебан акценат стављен је на област безбедности и здравља на раду и утврђено који су то послови који би угрожавали здравље и безбедност ученика.

На седници је усвојена и Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину. Накнада за загађивање животне средине, у прописаним граничним вредностима, заснована на принципу "загађивач плаћа", обезбеђује остваривање економских циљева правних лица, предузетника и физичких лица, али се тиме покрива само мали сегмент заштите животне средине.

Овом уредбом прописују се инструменти којима се обезбеђују средства за ове намене, полазећи од економске снаге правних лица, предузетника и физичких лица и еколошке солидарности, односно начела заједничке одговорности за заштиту и унапређивање животне средине.

Влада Србије донела је и Одлуку којом се Кућа породице Петронијевић у Београду проглашава спомеником културе. У овој згради смештена је Спомен збирка и Истраживачки центар "Кућа Петронијевића", који се у сарадњи са научним установама у Србији и региону бави изучавањем почетака модернизације у нашој земљи, одржавају јавна предавања и семинари и публикује релеванта литература.

Национално спортско признање Влада Србије доделила је стонотенисерки Нади Матић (рођеној Матановић) за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у параолимпијској спортској дисциплини стони тенис, које је одржано од 27. априла до 2. маја 2007. године у Крањској Гори, у Словенији.

На седници је усвојен Извештај о спроведеним преговорима са изабраним статешким партнером у циљу реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате - Прељина ("Моравски коридор") и усвојен текст комерцијалног уговора за тај пројекат.

Комерцијални уговор биће потписан са конзорцијумом "Бехтел-Енка", који је Влада Србије, на основу спроведеног јавног позива, изабрала за стратешког партнера за реализацију овог пројекта.

Ауто-пут Појате-Прељина градиће се у дужини од 112,3 километра и повезаће Коридор 10 и ауто-пут "Милош Велики" и сва већа места у делу Централне Србије у којем живи око 500.000 становника, укључујући Чачак, Краљево, Врњачку Бању, Трстеник, Крушевац и Ћићевац.

На седници је усвојен Закључак о утврђивању основе за вођење преговора и потписивање заједничке декларације о успостављању стратешког партнерства између Републике Србије и Републике Грчке. Такође је усвојен и Закључак о утврђивању основе за закљуивање програма сарадње између Владе Србије и Владе Грчке у области образовања, науке и технолошког развоја за период 2020-2022 године.

EUR/RSD 117.5725
Најновије вести