Вој­ни ар­хив

Нови Сад Из­ло­жба „Ср­би­ја у Ве­ли­ком ра­ту” отворена у Исто­риј­ском ар­хи­ву гра­да
Из­ло­жба „Ср­би­ја у Ве­ли­ком ра­ту”, ко­ју су ре­а­ли­зо­ва­ли Ми­ни­стар­ство од­бра­не, Ар­хив По­жа­рев­ца, Вој­ни ар­хив и Вој­ни му­зеј, отво­ре­на је у Исто­риј­ском ар­хи­ву гра­да, у присуству бројних гостију и посетилаца.
EUR/RSD 117.1277
Најновије вести