Језикоманија: Пар или неколико?

Употреба израза ПАР уместо НЕКОЛИКО није препоручљива, али се не може сматрати за тешку грешку. ПАР се односи на 2-3, а НЕКОЛИКО на најмање 3-4, највише до 7-8.
NATASA MIRKOVIC
Фото: Наташа Мирковић

Исправни су облици придева СРЕЋАН и СРЕТАН, али предност се даје придеву СРЕЋАН.

Предлог ЗБОГ се користи за узрок, а РАДИ за циљ: Сломио сам ногу због камена на путу. Дошао је ради торте.

Глаголски прилог садашњи се гради од несвршених глагола, када се на 3. лице множине датог глагола дода наставак -ћи: писати>пишући, не писајући.

У значењу „имати потребу за нечим” глагол ТРЕБАТИ употребљава се у личном глаголском облику, у конструкцијама са логичким субјектом у дативу: Требају ми нове ципеле. Требале су ми нове ципеле... Али, глагол ТРЕБАТИ, када је употребљен као модални глагол, не мења се по падежима: треба да одем, треба да одеш /требало је да одем, требало је да одеш …

Лексема СКРИПТА је именица средњег рода која може бити само у множини. Промена ове лексеме гласи: скрипта, скрипти/скрипата, скриптима, скрипта… Имаш ли скрипта? (није правилно: Имаш ли скрипте?).

Наставак -шки имају придеви од имена која се завршавају на Г или К којем претходи сугласник: Пекинг-пекиншки, Њујорк-њујоршки, Пожега-пожешки.

Н. Мирковић

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести