Додатни радови на спајању Новог насеља и Ветерника

НОВИ САД: Додатни радови на продужетку Булевара Јована Дучића коштаће око 3,36 милиона динара, с ПДВ-ом, а, након преговарачког поступка, Градска управа за грађевинско земљиште и инвецестиције недавно је за тај посао закључила уговор с фирмом „Карин комерц МД” и учесницима у заједничкој понуди, новосадским  „Пут инвестом”, „Тим копом” из Темерина и геодетским бироом „Геометар” из Ветерника.
veternik asfaltiranje
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Ти извођачи су, иначе, уведени у посао још 18. септембра претходне године, а изградњу саобраћајних површина с пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем финансирају Град Нови Сад и АП Војводине, и реч је о инцестицији вредној 253,6 милиона динара, с ПДВ-ом.

Како се из конкурсне документације преговарачког поступка може приметити, разлог за додатне радове је то што трасу продужетка пресеца мелиорациони канал Т-800, и то на самом Булевару, као и на јужном краку планираног кружног тока, односно у Улици Сомборска рампа. Тај канал је делимично затрпан, а делом зацевљен и, како је наведено, питање је да ли на тој деоници има функцију.

Планским документима, као и техничком документацијом коју је урадио „Хидрозавод ДТД”, предвиђено је измештање дела трасе канала, па би део који се укршта с Булеваром требало да буде затрпан, а део који пресеца Сомборску рампу зацевљен. На основу тога је изабрано техничко решење којим би се атмосферска вода са западног дела саобраћајнице одводила до ретензије, формиране од постојећег канала. Ретензија је, иначе, део кишне или фекалне канализације и представља резервоар, по правилу подземни, за прихват и евентуално третман воде, често с препумпавањем воде даље.

Како је у конкурсној документацији констатовано, изградња зацевљења канала Т-800 на новој траси изводљива је тек за две-три године, али је Водопривредно друштво „Шајкашка” ипак захтевало да се део, који је привремено претворен у ретензију, оспособи за пријем и пропуштање прикупљених вода.


Спајање на два места

Продужавањем Булевара Јована Дучића око 330 метара ка Улици Драгослава Срејовића, Ново насеље ће се, осим преко Улице Милеве Марић и Футошког пута, на још једном месту спојити с Ветерником. Нова саобраћајница ће имати по две коловозне траке у оба смера и разделно острво, ширине метар и по, између. Пројектом су предвиђени обострани паркинзи, пешачке и бициклистичке стазе, инсталације водовода, атмосферске и фекалне канализације, као и нова јавна расвета. На рскрсници Булевара и Ветерничке рампе је кружни ток, с две траке, а замишљено је да ту буде и окретница за аутобусе.

Очекује се да ће изградња нове саобраћајнице омогућити континуиран ток саобраћаја од Булевара ослобођења до Улице краља Петра Првог у Ветернику, што би требало да растерети Новосадски пут.


Будући да је већ почела градња продужетка Булевара Јована Дучића, по захтеву инвеститора је, у делу укрштања трасе постојећег канала, пројекат измењен и предложено зацевљење, као привремено решење, док не буде изграђен нови део канала Т-800. Пројектант је предложио да се приликом градње продужетка Булевара, ураде цевасти пропусти на две стационаже, што значи да би планиране потпорне зидове требало продужити око један метар, односно два метра.

Повезивање Новог насеља и Ветерника, односно Булевара Јована Дучића с Улицом Драгослава Срејовића, требало би да буде готово на лето, будући да је рок за завршетак 300 календарских дана. Из Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције недавно су за „Дневник” објаснили да за сада, без обзира на ванредно стање, нема кашњења у односу на усвојену динамику радова. У новом уговору пак стоји да је рок за завршетак додатних радова 60 календарских дана, али у том документу није прецизирано да ли ће то померити планирани крај изградње нове саобраћајнице, и колико.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.0386
Најновије вести