Интервју: Добросав Арсовић, директор ЈКП Новосадска топлана

И ове грејне сезоне ЈКП „Новосадска топлана“ је зиму дочекала спремно, потврдивши да корисници услуга могу бити безбрижни јер ће им радијатори бити топли, без обзира на то колико ће хладно бити. Сви топлотни извори су у функцији, уговорене су потребне количине енергената, и нема места бојазни да ће било шта, што је у ингеренцији тог предузећа, угрозити висок ниво квалитета услуге.
1
Фото: Dnevnik.rs

Како за „Дневник” каже директор ЈКП „Новосадска топлана” Добросав Арсовић, руководећи се принципима рационалности и ефикасности, уз максималну штедњу на нивоу целог предузећа, „Топлана” је 2016. годину завршила успешно, уз позитиван пословни резултат у износу од 934,5 милиона динара, док нето добитак износи 833,3 милиона динара. Он подсећа на то да су ове године чак и два пута снижене цене свих услуга. Како истиче, данас је „Новосадска топлана” предузеће које је ликвидно и поштује рокове за измирење обавеза, како за испоручени гас, тако и за измирење свих осталих доспелих обавеза.

  • Ваше предузеће је добро пословање потврдило и тиме што већ две године није корисник текућих субвенција оснивача, односно Града Новог Сада, а свакако очекујете и добар финансијски завршетак 2017. године?

– Одрекли смо се и коришћења капиталних субвенција за наредну, 2018. годину, због чега служимо за пример пословања јавног комуналног предузећа које успева да реализује велике пројекте реконструкције и модернизације без финансијске помоћи оснивача. То је и значајан допринос напретку Новог Сада јер је некоришћењем новца из буyета Града створена могућност да се он преусмери и искористи за унапређење других сегмената комуналног система града којима је то потребно. До данас, на име пореза за остварену добит у 2016. години и аконтације пореза за 2017. годину, уплаћен је у буyет Републике Србије 321,8 милион динара. У буyет Града Новог Сада, на име 50 одсто остварене добити у 2016. години, „Новосадска топлана“ је 30. новембра 2017. године уплатила  416,7 милиона динара. Наведене цифре описују финансијску стабилност предузећа. Резултати пословања у 2017. години, изражени у бројевима, биће познати у фебруару наредне године и очекивања су да ће они, у најмању руку, бити једнако добри као резултати пословне 2016. године.

Целокупно пословање „Новосадске топлане“ показује да се стручним и савесним управљањем предузећем може променити негативан тренд пословања и да се од предузећа с вишегодишњим негативним пословањем може створити успешно предузеће с рекордном добити од 833,3 милиона динара, које је може усмерити у изградњу и реконструкцију вреловодног система да би се остварила квалитетнија и јефтинија испорука топлотне енергије корисницима услуга. Све у свему, нисмо највеће ЈКП у Србији, али смо вероватно најбоље.

  • *Лето 2017. године било је једно од најраднијих у историји вашег предузећа. Нема дела града где није било ваших екипа, да ли сте задовољни урађеним послом?

– Искључиво добро пословање омогућило је да, за 2017. годину, „Топлана“ определи чак милијарду и 150 милиона динара само за реконструкцију вреловодне мреже, што је чак дупло више него у 2016. години. Тим темпом, реконструкцијом више од десет километара вреловодне мреже годишње, вреловодна мрежа у Новом Саду се сврстава у просек старости мрежа европских градова, због чега „Топлана” служи за понос Новом Саду и значајно доприноси квалитету живота у њему. О великом значају радова на реконструкцији вреловодне мреже и прикључака најбоље сведочи податак да је, управо захваљујући тим радовима, степен корисности дистрибутивног система достигао 90 одсто, што је велико постигнуће у односу на дужину вреловодне мреже у Новом Саду, као и на број објеката и топлотних подстаница.

Из буyета Града, за 2017. годину је издвојено 76,3 милиона динара за реконструкцију 1.250 метара трасе вреловода и вреловодних прикључака у Косовској улици, где је замењено 2.500 метара старих, челичних цеви у бетонском каналу новим, предизолованим цевима. Сви остали радови на реконструкцијама вреловодне мреже, као и реализација свих пројеката на модернизацији и унапређењу техничког система „Новосадске топлане” финансирани су из сопствених извора.

У 2017. години реконструисано је 15 километара вреловода, приликом чега је замењено 35 километара вреловодних цеви. У 2017. години изграђено је 15 вреловодних прикључака за новоизграђене стамбено-пословне објекте и тај податак најбоље говори о томе да број корисника услуга „Новосадске топлане“ свакодневно расте. Топлана је у 2017. сопственим парама финансирала и аутоматизацију 350 примарних топлотних подстаница и 751 секундарне, преко којих се снабдева 16 одсто конзума „Новосадске топлане“.

  • Какву су вам планови за 2018, посебно у вези с даљом обновом вреловодне мреже и прикључака?

– За изградњу и реконструкцију вреловодне мреже и вреловодних прикључака у 2018. години „Новосадска топлана“ је из сопствених извора определила 1,07 милијарду динара. Грађевинску сезону 2018. године отпочећемо реконструкцијом дела вреловодне мреже и прикључака у улицама Станоја Станојевића и Милеве Марић и изградњом нове вреловодне мреже у Коперниковој улици.

Наше предузеће активно учествује и у пројекту „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, и реализоваће изградњу вреловодне мреже и прикључака за „Кинеску четврт“. У плану је и изградња вреловода и вреловодних прикључака за делове Клиничког центра Војводине који нису на систему даљинског грејања „Новосадске топлане“. Тим радовима ће се обезбедити сигурност и континуитет у снабдевању топлотном енергијом Клиничког центра, запослени у тој установи ће бити ослобођени одржавања инсталација које повезују објекте с котларницом, као и саме котларнице, док ће отклањање потенцијалних потешкоћа у раду бити знатно брже и ефикасније.

Током лета 2018. године наставиће се реконструкција вреловода на Булевару ослобођења, потом у центру града, у Улици Модене, преко улица Жарка Зрењанина и Стражиловске, до Радничке, на Булевару цара Лазара од „Меркатор центра“ до раскрснице са Шекспировом улицом. У плану је и реконструкција вреловодне мреже од раскрснице Булевара цара Лазара и Булевара ослобођења према Фрушкогорској улици, на огранку од раскрснице Футошког пута и Слободана Јовановића према Ложионичкој улици, такође и на огранку од Корнелија Станковића и блока улица Браће Могин, Милана Глумца, Калман Ланга и Руменачке. Радиће се и у блоку улица Игњата Павласа, Модене и Пионирске, потом у блоку улица Стевана Мокрањца, Др Ђорђа Јоановића, Пастерове улице и Руменачког пута, као и у блоку улица Драгише Брашована, Фрушкогорске и Раваничке. У плану је и изградња вреловодног прикључка за Основну школу „Јован Поповић“ на Лиману ИИ.

  • Нисте сигурно занемарили даља улагања у модернизацију техничког система, шта је ту приоритет?

– Планирање и реализација радова на модернизацији техничког система „Новосадске топлане“ су континуирани, без обзира на период у години, односно да ли је грејна сезона у току или не. У вези с тим, најактуелније су припремне радње на реализацији пројекта изградње когенерационог постројења на Топлани „Југ“, инсталисане снаге четири мегавата. Најјачи мотив за изградњу још једног когенерационог постројења је идеја да се у потпуности искористи погодност Уредбе о подстицајним мерама за производњу електричне енергије. Наиме, „Топлана“ наставља да пласира електричну енергију у електродистрибутивну мрежу по стимулисаној цени, као повлашћени произвођач електричне енергије. Процењена вредност пројекта је 500 милиона динара и у потпуности ће бити финансиран из сопствених извора.

Топлана већ другу годину није корисник текућих субвенција града Новог Сада, а од 2018. неће бити ни корисник капиталних субвенција

Концепт когенерационог постројења на „Југу“ је готово исти као и на Топлани „Запад“. За годину дана електрана је произвела 76 милиона киловат-часова електричне енергије и 77 милиона киловат-часова топлотне. То је количина „зелене” енергије довољна за снабдевање струјом око 18.000 домаћинстава. Период поврата инвестиције изградње когенерационог постројења на Топлани „Запад“, која је износила 6,3 милиона евра, јесте 18 месеци, што значи да ће у априлу 2018. године у потпуности бити враћен новац уложен у изградњу тог постројења. Додатне приходе од пуштања у рад когенерационог постројења, „Топлана” је остварила продајом електричне енергије из когенерационог постројења у Топлани „Запад“. Важно је нагласити да је то најиновативнији пројекат „Новосадске топлане”. Тим пројектом „Топлана“ је постала лидер у земљи, будући да је прва топлана у Србији с изграђеним когенерационим постројењем. Постројење производи значајну количину електричне енергије која се пласира у електродистрибутивну мрежу. Од продаје електричне енергије произведене из когенерације, обезбедиће се део новца неопходног за одржавање и унапређење техничког система, што је од великог значаја, како за Град Нови Сад – као оснивача, „Новосадску топлану“, тако и за грађане Новог Сада.

Стручним и савесним управљањем од предузећа са вишегодишњим негативним пословањем може створити успешно предузеће са рекордном добити од 833,3 милона динара

Изградњом те електране и планираном реализацијом изградње когенерационе електране на Топлани „Југ“, наш град се промовише у једног од лидера даљинске енергетике у овом делу Европе и показује пут како се стратешким планирањем конвенционалан систем даљинског грејања може трансформисати у модеран и одржив систем даљинске енергетике.


Изградња новог котла у Топлани „Исток”

– У припреми је и изградња новог котла у Топлани „Исток”, инсталисане снаге од 60 мегавата, што је у складу с концептом развоја топлификационог система града. Изградња новог котла побољшаће енергетску ефикасност и поузданост целокупног техничког система, док ће грејање у источном делу града, односно на Подбари, у Роткварији и у делу Старог града бити још стабилније, поготово при веома ниским температурама када ће та топлана моћи да ради аутономно, односно без спрегнутог режима рада с „Термоелектраном-топланом Нови Сад”. Укупна вредност радова је 325 милиона динара, што ће у потпуности бити финансирано из сопствених извора.


  • Шта доносе Измене Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом?

– Измене у Одлуци усмерене су, пре свега, према корисницима услуга. Новом одлуком је регулисана свака потенцијална ситуација у односу „Топлана” – корисник услуга, почевши од изградње објекта до крајњег производа, грејања и топле воде. Најзначајнија измена у Одлуци о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом је та што ће трошкове изградње прикључка и топлотне подстанице за новоизграђене објекте убудуће сносити наше предузеће. У циљу стимулације прикључења новоизграђених објеката на систем „Новосадске топлане”, а као резултат изузетно добре финансијске ситуације, у могућности смо да преузмемо трошкове за изградњу прикључка и топлотне подстанице и тако допринесемо умањењу цене квадратног метра стамбеног или пословног простора у Новом Саду. Таквим видом подстицања прикључења нових објеката у топлифицираним зонама града на систем даљинског грејања, град Нови Сад следи Стратегију развоја енергетике Републике Србије и мере за њено спровођење.   За „Новосадском топланом“ је још једна година пуна успеха, година у којој смо уложили много труда и знања, година у којој смо успели да остваримо завидне пословне резултате. Година у којој је сваки појединац пружио свој максимум као допринос сјајним резултатима пословања. Уз жељу да нас успеси мотивишу и охрабре за више циљеве, свима желимо веру у сопствене снаге и могућности, лично задовољство и добро здравље!

Александра Брзак

EUR/RSD 118.4426
Најновије вести