Јавни позив за доделу стана

Комисија за доделу стана Град Новог Сада расписала је јавни позив за доделу стана.
zgrada stanovi
Фото: Tanjug (D. Goll, ilustracija)

На основу члана 7. Одлуке о додели стана  или породичне куће као вид стамбене подршке (''Службени лист Града Новог Сада'', бр.43/19, 49/19 и 54/19-исправка), Комисија за доделу стана, дана 23. јануара 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

 

I.

 

Овим јавним позивом позивају се заинтересована лица да поднесу захтев за доделу стана и тиме реше своју стамбену потребу и стамбену потребу чланова свог породичног домаћинства.

Чланом породичног домаћинства сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који заједно станују са учесником јавног позива.

 

II.

 

 На јавни позив  захтев за доделу стана може поднети лице које:

 

    -   је држављанин Републике Србије, 

    -   има пребивалиште на територији  Града Новог Сада,

    -   је без стана или породичне куће,

    -  нема довољно средстава да обезбеди стан или породичну кућу на  тржишту за себе или за себе и своје породично домаћинство, и

    -  које је, у складу са Одлуком о утврђивању приоритетних корисника стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 49/19):

 

 1. лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту-самохрани родитељ детета са трансплантираним органом;
 2. лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту - самохрани родитељ детета са сметњама у развоју и инвалидитетом или оболелог од тешких болести;
 3. лице без стана које има својство борца прве категорије, као и корисник права из области борачке-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата - ратни војни инвалиди;
 4. млади спортиста са постигнутим највишим признањима на европском и светском такмичењу у индивидуалном спорту.

 

 

III.

 

              Границе прихода као услов за остваривање помоћи за доделу стана  су: 

 • за једночлано домаћинство                          64.878,80        динара,
 • за двочлано домаћинство                            110.293,97       динара,
 • за трочлано домаћинство                            155.709,13       динара,
 • за четворочлано домаћинство                    201.124,29       динара,
 • за петочлано домаћинство                          246.539,45       динара и
 • за шесточлано и веће домаћинство            291.954,62       динара.

 

IV.

 

            Опредељују се станови у стамбеном објекту у Новом Саду у улици Кисачка број 55. изграђеном на парцели број 4488 КО Нови Сад I, према приоритетним категоријама корисника, и то за:

 

 1. лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту - самохрани родитељ детета са трансплантираним органом;

 

двочлано домаћинство

други спрат

стан број 16

површине

 37,91 м2

       

       2)  лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту - самохрани родитељ детета са сметњама у развоју и инвалидитетом или оболелог од тешких болести

четворочлано домаћинство

трећи спрат

стан број 19

површине

53,54 м2

петочлано домаћинство

трећи спрат

стан број 20

површине

56,21 м2

шесточлано домаћинство

поткровље

стан број 34

површине

78,12 м2

 

 

 

 1. лице без стана које има својство борца прве категорије, као и корисник права из области борачке-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата - ратни војни инвалиди

 

једночлано домаћинство

четврти спрат

стан број 30

површине

26,62 м2

трочлано домаћинство

други спрат

стан број 14

површине

43,62 м2

трочлано домаћинство

четврти спрат

стан број 28

површине

43,65 м2

 

 1. млади спортиста са постигнутим највишим признањима на европском и светском такмичењу у индивидуалном спорту

 

двочлано домаћинство

први спрат

стан број 9

површине

37,90 м2

трочлано домаћинство

први спрат

стан број 7

површине

43,71 м2

 

V.

 

Уз попуњен захтев прилаже се:

 

1) лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту - самохрани родитељ детета са трансплантираним органом

 

 

Документација за подносиоца захтева:

 

          Потребна документација

                   Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених

Градска управа за опште послове

2. Уверење о држављанству РС

    (не старије од 6 месеци)

Градска управа за опште послове

3. Потврда о пребивалишту

    (не старија од 6 месеци)

Министарство унутрашњих послова

4. Потврда о приходима за период од 6

    месеци за месеце који претходе месецу у  

    коме је расписан јавни позив/потврда о  

    незапослености    

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5. Уверење о имовном стању

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Доказ да је подносилац захтева корисник права на новчану социјалу помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту

Центар за социјални рад

7. Доказ да је подносилац захтева

    самохрани родитељ

Пресуда суда/потврда центра за социјални рад и др.

8. Доказ да је дете са трансплантираним     органом

 

Потврда дома здравља и медицинска документација

        

Документација за чланове породичног домаћинства:

          Потребна документација

                Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених за све

    чланове породичног домаћинства     

Градска управа за опште послове

2.  Потврда о пребивалишту (не старија од

      6  месеци) за све  чланове породичног

     домаћинства

Министарство унутрашњих послова

3.  Потврда о приходима за период од 6

     месеци за месеце који претходе месецу

     у коме је расписан јавни позив/потврда

     о незапослености за све чланове

     породичног домаћинства  

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

4.  Потврда за чланове породичног

     домаћинства узраста   14-26 година да

     имају статус редовног ученика или

     редовног студента

Средња школа/факултет или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5.  Уверење о имовном стању за све

     чланове породичног домаћинства

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Извод из матичне књиге венчаних/оверена   изјава (само за супружника, односно ванбрачног партнера подносиоца захтева)

Градска управа за опште послове/Јавни бележник

7. Решење Центра  за социјални рад (само за усвојену децу подносиоца захтева)

Центар за социјални рад

8. Пресуда надлежног суда о обавези  издржавања (само за лица које су подносилац захтева и чланови породичног домаћинства дужни по закону да издржавају)

Надлежан суд

 

 

2)  лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту - самохрани родитељ детета са сметњама у развоју и инвалидитетом или оболелог од тешких болести

 

Документација за подносиоца захтева:

 

          Потребна документација

                   Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених

Градска управа за опште послове

2. Уверење о држављанству РС

    (не старије од 6 месеци)

Градска управа за опште послове

3. Потврда о пребивалишту

    (не старија од 6 месеци)

Министарство унутрашњих послова

4. Потврда о приходима за период од 6

    месеци за месеце који претходе месецу у  

    коме је расписан јавни позив/потврда о  

    незапослености    

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5. Уверење о имовном стању

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Доказ да је подносилац захтева корисник права на новчану социјалу помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту

Центар за социјални рад

7. Доказ да је подносилац захтева

    самохрани родитељ

Пресуда суда/потврда центра за социјални рад и др.

8. Доказ да је дете са сметњама у развоју и инвалидитетом или оболело од тешких болести

 

Потврда дома здравља и медицинска документација

        

 

 

Документација за чланове породичног домаћинства:

          Потребна документација

                Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених за све

    чланове породичног домаћинства     

Градска управа за опште послове

2.  Потврда о пребивалишту (не старија од

      6  месеци) за све  чланове породичног

     домаћинства

Министарство унутрашњих послова

3.  Потврда о приходима за период од 6

     месеци за месеце који претходе месецу

     у коме је расписан јавни позив/потврда

     о незапослености за све чланове

     породичног домаћинства  

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

4.  Потврда за чланове породичног

     домаћинства узраста   14-26 година да

     имају статус редовног ученика или

     редовног студента

Средња школа/факултет или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5.  Уверење о имовном стању за све

     чланове породичног домаћинства

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Извод из матичне књиге венчаних/оверена   изјаве (само за супружника, односно ванбрачног партнера подносиоца захтева)

Градска управа за опште послове/Јавни бележник

7. Решење Центра  за социјални рад (само за усвојену децу подносиоца захтева)

Центар за социјални рад

8. Пресуда надлежног суда о обавези  издржавања (само за лица које су подносилац захтева и чланови породичног домаћинства дужни по закону да издржавају)

Надлежан суд

 

 

3) лице без стана које има својство борца прве категорије, као и корисник права из области борачке-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата - ратни војни инвалиди

 

Документација за подносиоца захтева:

 

          Потребна документација

                   Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених

Градска управа за опште послове

2. Уверење о држављанству РС

    (не старије од 6 месеци)

Градска управа за опште послове

3. Потврда о пребивалишту

    (не старија од 6 месеци)

Министарство унутрашњих послова

4. Потврда о приходима за период од 6

    месеци за месеце који претходе месецу у  

    коме је расписан јавни позив/потврда о  

    незапослености    

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5. Уверење о имовном стању

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Решење о инвалидности

Управа за борачко-инвалидску заштиту

       

Документација за чланове породичног домаћинства:

          Потребна документација

                Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених за све

    чланове породичног домаћинства    

Градска управа за опште послове

2.  Потврда о пребивалишту (не старија од

      6  месеци) за све  чланове породичног

     домаћинства

Министарство унутрашњих послова

3.  Потврда о приходима за период од 6

     месеци за месеце који претходе месецу

     у коме је расписан јавни позив/потврда

     о незапослености за све чланове

     породичног домаћинства  

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

4.  Потврда за чланове породичног

     домаћинства узраста   14-26 година да

     имају статус редовног ученика или

     редовног студента

Средња школа/факултет или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5.  Уверење о имовном стању за све

     чланове породичног домаћинства

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Извод из матичне књиге венчаних/оверена   изјава (само за супружника, односно ванбрачног партнера подносиоца захтева)

Градска управа за опште послове/Јавни бележник

7. Решење Центра  за социјални рад (само за усвојену децу подносиоца захтева)

Центар за социјални рад

8. Пресуда надлежног суда о обавези  издржавања (само за лица које су подносилац захтева и чланови породичног домаћинства дужни по закону да издржавају)

Надлежан суд

 

 

4) млади спортиста са постигнутим највишим признањима на европском и светском такмичењу у индивидуалном спорту

 

Документација за подносиоца захтева:

          Потребна документација

                   Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених

Градска управа за опште послове

2. Уверење о држављанству РС

    (не старије од 6 месеци)

Градска управа за опште послове

3. Потврда о пребивалишту

    (не старија од 6 месеци)

Министарство унутрашњих послова

4. Потврда о приходима за период од 6

    месеци за месеце који претходе месецу у  

    коме је расписан јавни позив/потврда о  

    незапослености    

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5. Уверење о имовном стању

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Доказ о постигнутим највишим спортским резултатима и доприносима у развоју спорта

Олимпијски комитете Србије/Спортски савез Србије

      

  Документација за чланове породичног домаћинства:

          Потребна документација

                Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених за све

    чланове породичног домаћинства     

Градска управа за опште послове

2.  Потврда о пребивалишту (не старија од

      6  месеци) за све  чланове породичног

     домаћинства

Министарство унутрашњих послова

3.  Потврда о приходима за период од 6

     месеци за месеце који претходе месецу

     у коме је расписан јавни позив/потврда

     о незапослености за све чланове

     породичног домаћинства  

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

4.  Потврда за чланове породичног

     домаћинства узраста   14-26 година да

     имају статус редовног ученика или

     редовног студента

Средња школа/факултет или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5.  Уверење о имовном стању за све

     чланове породичног домаћинства

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Извод из матичне књиге венчаних/оверена   изјава (само за супружника, односно ванбрачног партнера подносиоца захтева)

Градска управа за опште послове/Јавни бележник

7. Решење Центра  за социјални рад (само за усвојену децу подносиоца захтева)

Центар за социјални рад

8. Пресуда надлежног суда о обавези  издржавања (само за лица које су подносилац захтева и чланови породичног домаћинства дужни по закону да издржавају)

Надлежан суд

 

* У складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) Комисија ће путем Градске управе за имовину и имовинско-правне послове  прибавити по службеној дужности следећу документацију из горе наведених табела:

- извод из матичне књиге рођених за поднсиоца захтева и све чланове породичног домаћинства,

- уверење о држављанству за подносиоца захтева,

- потврду о пребивалишту за подносоиоца захтева и све чланове породичног домаћинства, и

- уверење о имовном стању за подносиоца захтева и све чланове породичног домаћинства,

- извод из матичне књиге венчаних за супружника подносиоца захтева и

- решење о инвалидности за подносиоца захтева,

 осим уколико странка у складу са ставом 3 наведеног члана  изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања свог поднетог захтева на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

 

 

                                                                          VI.

 

 Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања јавног позив.

 

 

              VII.

 

Захтеви  се подносе Комисији за доделу стана  у  затвореним ковертама путем поште или писарнице Градске управе за имовину и имовинско-правне послове  на адреси Нови Сад, Народног фронта број: 53. са назнаком: „Јавни позив за доделу стана “.

 

 

                                                                            VIII.

 

             Комисија врши бодовање по захтевима чији подносиоци испуњавају услове у складу са Законом и подзаконским актима.

             Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати, као и захтеви који не испуњавају услове из јавног позива, о чему ће Комисија обавестити  подносиоца захтева.

          

 

 

                                                                             IX.

 

На основу спроведеног бодовања, Комисија сачињава Предлог листе реда првенства за доделу стана и објављује исту у дневном листу  „ Дневник“   и  на сајту Града Новог Сада  www.novisad.rs.

За све додатне информације подносилац захтева може да се обрати на контакт телефон: 021/489-0011, 021/489-0022 и 021/489-0043.

 

                                                                               X.

            

               На  Предлог листе реда првенства за доделу стана подносилац захтева може да подносе приговор  Градском већу Града Новог Сада у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе реда првенства за доделу стана.

                Приговор се подноси путем Градске управе за имовину и имовинско-правне послове путем поште на адресу Нови Сад, Народног фронта број 53 или путем писарнице ове управе на истој адреси.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТУНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА                                     ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

БРОЈ: XXV-020-556/2019                                                                   Вера Зорић, с.р.

ДАТУМ: 23.01.2020. године                                                                  

НОВИ САД

(Огласни текст)

 

viktorija
29.01.2020 • 00:00
na zalost to svakako nece dobiti inaj kome je potrebno.podeljeno je to vec...
EUR/RSD 117.5896
Најновије вести