На евиденцији НСЗ 17 доктора наука

На евиденцији Националне службе за запошљавање у Новом Саду, на крају новембра ове године било је пријављено 21.504 незапослених лица, што је у односу на новембар прошле године 5.336 особа,

односно 19,88 одсто мање, кажу из НСЗ-а. Нешто више од половине незапослених чине жене, док су особе између 25 и 29 година најзаступљеније на њиховој евиденцији.

На запослење чека највише радника без занимања, потом дипломираних правника, економских техничара, матураната гимназије, продаваца с трећим степеном стручне спреме, дипломираних економиста за општу економију, банкарство и финансије, потом машинских техничара, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство са четвртим степеном стручне спреме, као и продаваца с истом стручном спремом. Међу њима има и седам доктора економије, четири доктора пољоприведе, три доктора друштвено-хуманистичких наука и три доктора психолошких наука.
 
„Међутим, не може се рећи да ти профили нису евидентирани, већ у највећем броју случајева информисана лица одбијају да прихвате понуде, најчешће због удаљености места рада или понуђених услова за рад, а дешава се и да једноставно немају одговарајуће компетенције потребне за одређено радно место”, наводи се у објашњењу НСЗ-а.
 
Како истичу у Националној служби за запошљавање у Новом Саду на смањење броја неапослених у односу на лане, допринело је повећање тражње за радницима на тржишту рада, успешне мере активне политике запошљавања које стимулишу запошљавање, као и мањи број новопридошлих лица на Биро. На тај списак свакако да се могу додати и две америчке компаније „Лир” и „Делфи” које су у константном процесу запошљавања.
 
Ако је број незапослених у Новом Саду око 21.000, а број потенцијалних запошљавања у само два нова привредна субјекта од њиховог отварања 3.500, може се са сигурношћу закључити да то позитивно утиче на кретања на тржишту рада, наводе у новосадској филијали НСЗ-а. Тренутно је актуелна пријава 300 слободних радних места у „Делфију” за оператере у производњи. Та компанија је до сада тестирала и интервјуисала 3.152 заинтересованих, а од тога су готово 2.000 упутили код послодавца. Када је компанија „Лир” у питању, НСЗ упућује незапослене у Манпоњер Гроуп, који ради селекцију пријављених, тако да немамо детаљнијих података.
 
Међу најтраженијим профилима су дипломирани фармацеути, лекари специјалисти, професори математике, физике, страних језика, дипломирани грађевински инжењери и они из области информационих технологија и телекомуникација, заваривачи, ауто-троничари, књиговође, рачуновође, здравствене неговатељице, медицинске сестре, кувари, електротехничари, техничари за биотехнологију, компјутерско управљање, возачи камиона с искуством и други. Нешто траженији су и комерцијалисти, агенти осигурања, менаyери продаје, грађевински радници и радници машинске струке.
Л. Радловачки
 
Запослење чекају особе с инвалидитетом
У Новом Саду је евидентирано 1.527 незапослених особа с инвалидитетом, што је приближно исто као у новембру прошле године, када их је било 1.534, кажу из Националне службе за запошљавање – филијала Нови Сад. Највише их је с првим степеном стручне спреме, затим с трећим и четвртим.
Током 2016. године запослено је 309 особа с инвалидитетом, и то најчешће на мање плаћеним радним местима, као што су спремачице, магационери и помоћни радници, кажу из НСЗ-а.
 
EUR/RSD 117.5791
Најновије вести