Одлука о такси превозу предвиђа појачану контролу

Нову Одлуку о такси превозу на територији Новог Сада, без великих измена у поређењу с досадашњим прописима, Скупштина града донела је 25. марта, ускладивши је са Законом о превозу путника у друмском саобраћају, који је ступио на снагу 6. јануара.
1
Фото: Dnevnik.rs

Потврђен је оптималан број возила, добијен након Студије о одвијању такси превоза на територији Новог Сада – 1.200, с тим што ће се акт о томе донети до 31. децембра ове године.

По званичном податку Управе за саобраћај, од око 1.700 такси возила у нашем граду, 1.254 је на дан ступања на снагу одлуке имало важеће такси легитимације. Ипак, сва она ће наставити да раде, али ће следећа добити одобрење за обављање те делатности тек кад број падне испод дозвољеног. По рачуници, око 450 таксија вози „на дивље”, па се из Струковног удружења такси предузетника „Ситанс” питају када ће се то довести у ред.

По члану 13, Управа за саобраћај ће једном у три године бити у обавези да потврди испуњава ли превозник све услове, док све такси фирме, односно удружења, морају водити евиденцију о возилима која раде за њих и достављати је тој градској институцији, што је начин да се добије прецизнији увид у стање на терену.

Новинама је додата ставкапословни углед”, која подразумева да локална самоуправа проверава има ли привредно друштво или предузетник неизмирених пореских и других обавеза и да ли су направили други прекршај, због чега се одузима одобрење за рад

Новинама је додата ставка „пословни углед”, која подразумева да локална самоуправа проверава има ли привредно друштво или предузетник неизмирених пореских и других обавеза и да ли су направили други прекршај, због чега се одузима одобрење за рад.

По правилима, таксиста мора да има возачку дозволу Б категорије и звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме, возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме, техничара друмског саобраћаја или возача-специјалисте петог степена стручне спреме. За волан неће моћи да седну пружаоци те услуге без радног искуства на пословима возача од најмање пет година и уверења о здравственој способности за управљање моторним возилом.

С. М-ћ

фото: архива Дневника

EUR/RSD 117.5790
Најновије вести