ПОСЛЕ ШЕСТ ГОДИНА ИЗРАДЕ План приобаља са пристаништем на увиду

Текстуални и графички део Плана детаљне регулације дела приобаља са међународним путничким пристаништем у Сремским Карловцима на јавном увиду је до 22. маја, у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове у згради општине, Трг Бранка Радичевића 1.
а
Фото: Ђ. Радивојевић

Са садржајем тог плана чија израда је трајала шест година, могуће је упознати се сваког радног дана између 8 и 12 сати до назначеног рока, а у дигиталној форми на званичној интернет адреси карловачке општине www.sremskikarlovci.rs.

Примедбе у писаној форми треба доставити до истека рока за увид Одељењу за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове преко писарнице или на имејл адресу urbanizam@sremski-karlovci.org.rs. План ће бити јавно презентован 7. маја од 13 сати у скупштинској сали у згради општине, а 19. маја у исто време биће одржана и јавна седница Комисије за јавни увид.

Планом је обухваћен простор нешто мањи од 10 хектара, укључујући водени и копнени део. Основни циљ израде је дефинисање услова и правила грађења за потребе путничког пристаништа.

Како се наводи у плану, дозвољена је градња главних и помоћних туристичких и угоститељских објеката за пружање услуга исхране, пића и смештаја. Могућа је и градња отворених и затворених терена и других објеката намењених спорту и рекреацији, као и пословних објеката за агенције, продавнице, салоне и друге услужне делатности компатибилне намене. Трговина на велико, складишни и производни објекти нису дозвољени на обухваћеном простору.

Око 30 одсто плана или нешто више од три хектара, обухвата део међународног пловног пута реке Дунав, на ком би требало делом да се изгради лучка инфраструктура. Тај простор резервисан је за плутајуће објекте - понтоне, за прихват и чување чамаца, који ће бити повезани приступним мостом са копненим делом пристаништа.

 У зони путничког пристаништа, која се простире на нешто више од шест ари грађевинског земљишта, предвиђена је градња објеката управе пристаништа, простор неопходан за рад царинске службе, граничне полиције и слично.

Садашњу спортско-рекреативну површину план задржава и предвиђа проширење са јужне стране, уз могућност увођења угоститељских услуга и слично. На тој површини планирана је изградња отворених спортских и рекреативних терена, односно простора за фудбал, атлетику, бадминтон, боћање, кошарку, мали фудбал, одбојку, одбојку на песку, тенис, а могућа је и изградња полигона за скејт или адреналински бициклизам.

Зорица Милосављевић

Фото:

EUR/RSD 117.1131
Најновије вести