Проширено гробље код Транџамента у Петроварадину

У циљу проширења и изградње нових гробних поља на гробљу код Транџамента у Петроварадину, Град Нови Сад је у инфраструктурно опремање инвестирао приближно 94.800.000 динара.
с
Фото: С. Шушњевић

Члан Градског већа за комуналне послове Здравко Јелушић каже за “Дневник” да је тим улагањем са сремске стране проблем решен бар за десет година, али да се ту неће стати јер су на реду проширења главног градског гробља на Руменачком путу, али и припреме за привођење намени планираног гробља на Алибеговцу.

- Морамо гледати дугорочно и плански да би предупредили било какве проблеме у овој делатности на подручју града Новог Сада. Ово није атрактивна тема, али је један од императива у делатности комуналног сектора – каже Јелушић. – Према статистичким подацима, за 58 година на новосадским гробљима сахрањено је 114.196 покојника, практично колико има становника неки град средње величине у Србији, а однос према прецима је одраз сопствене будућности. Град ће наставити да улаже у стварање предуслова да Новосађани у тим најтежим тренутцима у животу, када изгубе драгу особу, имају што мање стреса око припреме и реализације сахране.

По његовим речима, на Транџаменту су изграђене саобраћајнице у дужини од 440 метара, затим паркинг са 127 паркинг-места за путничка возила, док се колско-пешачке и пешачке стазе простиру на 217 квадратних метара. Направљен је простор депоније за одлагање смећа, као и аутобуско стајалиште у Улици Дунавске дивизије.


Имовинско-правни односи

Проширењу гробља на Транџаменту претходило је прибављање непокретности од корисника - Министарства одбране Републике Србије - бивши војни комплекс „Јанко Чмелик“. Почетком фебруара закључен је Уговор о преносу права својине уз накнаду на одређеним парцелама између Дирекције за имовину Републике Србије и Града Новог Сада. Уплатом прве рате према Уговору, стекли су се услови за пројектовање и остале радње које су у неколико месеци резултирале поновних отварањем једног од најважнијих гробља у граду.


- Тај део гробља опремљен је и пратећом инфраструктуром у виду водоводне мреже, атмосферске и фекалне канализације – објашњава наш саговорник. - Постављене су две чесме, а комплетан простор ограђен је зидано-челичном оградом дуж регулације улице, као и пуном зиданом (фасадном) оградом према задњем делу гробља. Завршени су радови на партерном уређењу, а пуштен је и саобраћај у Улици Дунавске дивизије. У изради је саобраћајни пројекат за постављање саобраћајне сигнализације, како би се омогућили услови за увођење аутобуске линије.

Пејзажно-архитектонско уређење гробља на Транџаменту обухвата линијске зелене површине. Урађено је хумузирање, формирање травњака, садња 11 стабала четинарског и 68 стабала листопадног дрвећа и око 1.000 комада украсног жбуња.

- Због специфичне намене простора, предвиђено је коришћење жбунастих и дрвенастих биљака мањих димензија, које својом ширином неће ометати функционисање гробља и које немају инвазиван коренов систем – каже Јелушић. – Укупна зелена површина је 2.238 метара квадратних. У завршној фази су радови на хортикултурном уређењу, односно озелењавању јер се чека да се период вегетације умири, те да можемо посадити растиње и дрвеће, што се ради од новембра.

Гробље на Транџаменту налази се у јужном делу насеља Петроварадин и ослања се на улицу Дунавске дивизије, ширећи се према југозападној страни. Старо војно гробље, старо гробље и део новог гробља су у функцији, док је инвестицијом обухваћен преостали део новог гробља.

И. Бакмаз

EUR/RSD 117.5849
Најновије вести