„Шо­плиф­терс” про­мо­ви­ше но­ви ал­бум

Но­во­сад­ски бенд „Шо­плиф­терс” кон­церт­но ће про­мо­ви­са­ти но­ви ал­бум „Сикрет фри ворлд” у су­бо­ту 31. ав­гу­ста на „Бро­ду те­а­тру” (Кеј Жр­та­ва ра­ци­је).
1
Фото: Youtube Printscreen

Ор­га­ни­за­тор је Сту­дент­ски кул­тур­ни цен­тар Но­вог Са­да. По­че­так је у 21 сат, а ула­зак на про­мо­ци­ју је сло­бо­дан.

EUR/RSD 117.0769
Најновије вести