Трагом вести: Смета им мост, а хтели хидроцентралу код Ветерника

НОВИ САД: Два месеца пред изборе 2012. године усвојен је Просторни план Републике Србије којим се планира изградња хидроелектране код насеља Ветерник ради искоришћења хидроенергетског потенцијала Дунава.
m
Фото: Ilustracija

Исто то пише и у просторном плану Новог Сада до 2022. године, који је усвојен 2012. године, два месеца пред изборе. Хидроцентрала је била предвиђена и просторним планом Србије, који је донет две године раније, 2010. године.

Када су усвојени Просторни планови Србије и Новог Сада, на власти је била Демократска странка. А један од њених главних људи у Војводини и Новом Саду био је Борислав Новаковић. Тренутно он је је и предводник екипе која се противи  плану уређења новосадског приобаља и изграњи чевртог моста у Новом Саду који би ишао од Булевара Европе, преко Дунава у Сремску Каменицу.

Према генералном урбанистичком плану из 2000. године, цео Шодрош је поплочан, а цела Каменичка ада је у бетону. Према новом плану, биће 38 посто више зеленила него што је предвиђено првим планом.

У плану за Нови Сад објављеном 31. марта 2012. године у Службеном листу Новог Сада, како је то “Дневник” већ објавио,  два месеца пред изборе, цитира се да се Просторним планом Републике Србије планира изградња хидроелектране код насеља Ветерник ради искоришћења хидроенергетског потенцијала Дунава. Хидропотенцијал на подручју Града Новог Сада може се искористити и изградњом малих хидроелектрана на бродским преводницама на Каналу ДТД.

Фото: Novi plan/Ilustracija
Студија Института “Јарослав Черни” отклонила је све дилеме, и дала прави одговор Новосађанима ко чува Шодрош и Каменичку аду, а ко скупља јефтине политичке поене( градоначелник Новог Сада Милош Вучевић)

- Хидроелектрана “Нови Сад” својим положајем режимом и пратећим садржајем утицаће на просторну концепцију Града Новог Сада, а посебно на одбрану од поплава. Поред позитивних утицаја ХЕ “Нови Сад” на решавање услова пловидбе при ниским водостајима, искоришћење воденог потенцијала Дунава у енергетске сврхе, објекат ХЕ са успором, представља озбиљан услов будућег уређења ширег окружења, а пре свега у смислу заштите Града Новог Сада од високих вода Дунава – пише дословце у Просторном плану.

Градња хидроелетране је разматрана детаљно. У Просторном плану наведен је и опис  који педвиђа опасност по рибњак у Футоту и Бегечку јаму.

– Заштита од високих вода Дунава, у условима изградње ХЕ “Нови Сад”, треба да се анализира као потенцијална опасност за приобаље и за територију Града Новог Сада, у току извођења, у току експлоатације, као и могуће последице које би настале при насилном рушењу ХЕ. Изградњом ХЕ и формирањем успора извршило би се и потапање узводних инундационих површина. Посебно се истиче питање егзистенције постојећег рибњака у Футогу и заштићеног подручја Бегечка јама, и предлаже се да се ова подручја ставе ван утицаја (успора) бране.

Према важећем ГУП-у цео Шодрош је поплочан и цела Каменичка ада требало би да буде у бетону. Према новом плану, биће 38 посто више зеленила него што је предвиђено првим планом
Фото: Prevodnica/Dnevnik (Filip Bakić)
У Закону о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2022. године каже се да је реално очекивати изградњу малих хидроелектрана на 5 до 10 одсто од укупног броја локација предвиђених Катастром малих хидроелектрана. То су пре свега Крона, Нови Сад–Бездан, Нови Сад

У Закону о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2022. године каже се да је реално очекивати изградњу малих хидроелектрана на 5 до 10 одсто од укупног броја локација предвиђених Катастром малих хидроелектрана. То су пре свега Крона, Нови Сад–Бездан, Нови Сад, Кајтасово…

У истом одељку наваедно је да су за унапређење енергетике “кључни објекти и системи – Дунав: повећање инсталисане снаге ХЕ Ђердап 1 и 2; коришћење потеза низводно од ХЕ Ђердап 2 у оквиру ХЕ Турну Магуреле (Никопоље – Р, БГ), ХЕ Нови Сад.

Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

- Студија Института “Јарослав Черни” отклонила је све дилеме, и дала прави одговор Новосађанима ко чува Шодрош и Каменичку аду, а ко скупља јефтине политичке поене, сматра градоначелник Новог Сада Милош Вучевић.


Ивана Вујасин: Мост је потребан Новосађанима

Ивана Вујасин, председница странке Истина – Адавиера, која је одборница те странке у Скупштини Града Новог Сада каже за „Дневник“ да мост чију изградњу сад опозиција оспорава, није и не би смео да буде политичко питање јер је потребан Новосађанима.  На сајту Града стоји вест  из 2009. о изградњи овог моста као продужетка Булевара Европе који је категоризован као градска магистрала, дакле то је из времена прошле власти када је Борислав Новаковић био на челу Јавног предузећа Завод за изградњу града Нови Сад. Зато, они који су то и замислили сад не би смели да се буне што се то реализује – сматра Ивана Вујасин. С друге стране, како наводи одборница, хидроелектране код Ветерника које су планирали да граде 2010. и 2012. сигурно не би подржала.

- Ми се залажемо за енергетску независност Србије, што значи да смо за прављење што више електрана са високим еколошким нормама, посебно енергана на енергетске врбе – истакла је Ивана Вујасин.


И додаје: “Задовољан сам што се дао прави одговор на све дилеме и питања која постоје. То је пут како се нека питања решавају или како се добијају одговори. Смањује се простор за политизацију стручних питања. С једне стране имате шта каже струка, а с друге шта кажу стручњаци за опште послове”, рекао је Вучевић, коментаришутћи студију Института “Јарослав Черни”. Према важећем ГУП-у цео Шодрош је поплочан и цела Каменичка ада требалоби  да буде у бетону. Према новом плану, биће 38 посто више зеленила него што је предвиђено првим планом. Градоначелник је напоменуо да ће се нови мост градити и бити спас и за Ветерник, Футог, Адице, Телеп и Бегеч.

Фото: Futog/Dnevnik (Filip Bakić)

– Овај мост је предвиђен планом из 1951. године. Сад су се други нашли да не ваља. Ја их питам која институција ваља у Србији, да би нам она одговорила, јер њима не ваља “Јарослав Черни”, Воде Војводине, Факултет техничких наука и Урбанизам- навео је градоначелник.   

Е. Марјанов

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести