Велико чишћење Великог бачког канала

НОВИ САД: Данас ће бити потписан Меморандум о разумевању између Делегације Европске уније, министарстава за евроинтеграције и за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и општине Врбас, на основу чега ће АП Војводина од Европске уније добити 1,1 милион евра за пројектовање ремедијације Великог бачког канала.
vrbas kanal
Фото: Dnevnik (Radivoj Hadžić)

Након израде пројекта, следи његова имплементација, чиме ће бити окончано чишћење Великог бачког канала.

Пројекат ремедијације, како за „Дневник” објашњава покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, подразумева затварање најзагађенијег дела канала код хидрочворишта Врбас у дужини од шест километара, уклањање седимента муљног талога из канала у делу Врбас–Бездан, транспорт уклоњеног муља у погон за прераду, солидификација, стабилизација контаминираних седимената муљног талога и израду плана за коначно решење прерађеног муљног талога.

Фото: Dnevnik (Radivoj Hadžić)
Загађање Великог бачког канала, одакле вода отиче у Тису, затим Дунав, препознато је као један од највећих еколошких проблема у овом делу Европе. Сам канал је дугачак око 118 километара, а најзагађенији део је код хидрочворишта Врбас.

Загађење је, како наводи Галић, у највећој мери последица испуштања у канал непречишћених индустријских вода, пре свега у Врбасу, Кули и Црвенки, као и испуштање комуналних отпадних вода без претходног третмана. Због деценијског загађења, Велики бачки канал представља црну тачку Европе.

Сам пројекат чишћења Великог бачког канала не датира од јуче, наводи Галић.

Он је, додаје наш саговорник, због сложености био подељен у три фазе.

Подсећам, прва фаза је обухватала изградњу магистралног колектора – то је завршено, друга изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Врбасу, која је такође завршена. Трећа фаза је најкомплекснија и најсложенија, а то је пројекат ремедијације Великог бачког канала, који ће се радити и чија имплементација је крајњи циљ, поручио је Галић.

Треба такође подсетити на то да су Покрајина и Република 2017. и 2018. године издвојиле по 150 милиона динара, а општина Кула 300 милиона за изградњу канализационе мреже у општини Кула. То је био неопходан предуслов за рад пречистача отпадних вода. Јер, без канализационе мреже, пречистач нема сврху. 

Битно је да је Министарство за европске интеграције прихватило наш пројекат за чишћење и ремедијацију Великог бачког канала и да се припрема кроз ППФ 8 програм који финансира Европска унија. Програм подршке ЕУ у припреми пројеката ЕУ–ППФ представља техничку помоћ у вредности од 21 милион евра и финансира се из претприступних фондова ЕУ. Донација ЕУ износи 19,7 милиона евра, док је 1,3 милион допринос Владе Републике Србије. ЕУ–ППФ програм је усмерен на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из обласи животне средине, енергије и транспорта, истиче Галић. 

Фото: Dnevnik (Radivoj Hadžić)

Да би Војводина уопште учествовала у том пројекту, крајем 2017. године Скупштина Војводине је донела одлуку о изради просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације сегмента дела канала Хидростистема ДТД Врбас–Бездан од ушћа у канал Бечеј–Богојево до хидрочворишта Врбас.

Што је најважније, у пројекту ремедијације учествује тим ППФ 8, стручњаци из Србије и Европске уније, док цео пројекат надзире Yасперс тим Европске комисије и учествују у раду на овом пројекту. То је важно јер имплементација пројекта ремедијације, чиме ће Велики бачки канал бити очишћен, стајаће око 27 милиона евра, а на основу учешћа стручњака из Европске уније можемо рачунамо на новац ЕУ, наводи Галић. 

Е. Марјанов

EUR/RSD 117.5714
Најновије вести