Влада усвојила Уредбу којом се уводи принцип да загађивач плаћа

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је Уредбу којом се прописују критеријуми за одређивање активности правних лица и предузетника који утичу на животну средину према количини загађења, на основу чега се утврђује висина накнаде коју ће плаћати. 
vlada, tanjug vlada srbije
Фото: TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Предвиђено је да се износ накнаде одређује на основу емисије загађујућих материја сумпор диоксида, азотних оксида и прашкастих материја у ваздух, настале процесом сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива за добијање енергије, топле воде, паре и грејања простора. Уредбом су обухваћени и произвођачи опасног отпада, као и они који га одлажу.

Последице примене овог прописа осетиће пре свега оне привредне гране које своје производне процесе обављају са застарелом технологијом. 

Добитак ће имати она правна лица и предузетници која воде политику смањења загађења увођењем чистих технологија, уштеде енергије и рационализације експлоатације природних ресурса.

Тим документом уводи се поштовање принципа да загађивач плаћа, што је тековине законодавства Европске уније, а који се успешно примењује последње три деценије. 

Новина која се уводи овом уредбом је обавеза да правна лица, предузетници и физичка лица, као и јединице локалне самуправе плаћају накнаду искључиво према стварном степену и количини загађења, који је настао обављањем њихових активности. Од плаћања накнаде изузете су особе до 18 година, незапослена лица и пензионери са примањима до 25.000 динара.

Влада је усвојила и Уредбу о издавању доплатне поштанске марке "Недеља Црвеног крста". У периоду од 8. до 15. маја, наиме, биће прикупљена средства намењена Црвеном крсту Србије за акцију смањења ризика од елементарних непогода и других врста несрећа. За ову намену биће одштампано 750 хиљада поштанских маркица, по цени од десет динара.

EUR/RSD 117.5782
Најновије вести