Сутра почиње “Дневников” турнир у малом фудбалу: Пет пријатеља на отварању

Утакмицама првог кола у свим конкуренцијама сутра, у четвртак, почиње 56. традиционални “Дневников” турнир у малом фудбалу.
dnevnikov turnir
Фото:  Моменат с прошлогодишњег финалног меча између Макс бета и Пет пријатеља (1:0), фо­то: Д. Ива­нић

Такмичење ће бити изузетно занимљиво јер у конкуренцији су сви тимови који су играли у полуфиналу на минулом турниру, предвођени Макс бетом и екипом Пет пријатеља, а ту је и троструки победник Лампоне. После неколико година паузе на престижну ревију вратила се и екипа Мењачнице Рис, која је два пута била друга.  Пријавили су се и стални учесници турнира Кафе Панда,  Бровел виљушкари, РТВ Војводина и друге квалитетне екипе, па ће љубитељи малог фудбала заиста моћи да уживају.

Код сениоре већ неколико година приближно наступа исти број тимова, у просеку  27 - 28, међутим, код млађих категорија већ неколико година интересовање опада. Зашто је то тако ваља озбиљно анализирати , с тим што  чуди  да поједини тренери забрањују наступе својих младих пулена. Зашто то чине - непознаница је, да ли да се на овој традиционалној смотри не види колико су ваљано радили, јер озбиљнијих повреда на нашем турниру није било.  


Још при­ма­мо при­ја­ве

Иако смо оба­ви­ли жреб, при­ја­ве за уче­шће још при­ма­мо јер су нас не­ко­ли­ко еки­па за­мо­ли­ле да их оба­ве­зно увр­сти­мо у про­грам. Та­ко су ју­че по­сле жреб уче­шће по­твр­ди­ли ЖФК Војводина у конкуренцији пионира и Кафе Козмо код сениора.

Да­кле, при­ја­ве за тур­нир при­ма­мо код за­пи­снич­ког сто­ла у ма­лој са­ли Спен­са у вре­ме од­и­гра­ва­ња утак­ми­ца и на  жи­ро ра­чун КМФ „Блок" 340 - 11011777 - 83, с на­зна­ком за „Днев­ни­ков" тур­нир и име­ном еки­пе. Де­таљ­ни­је ин­фор­ма­ци­је се мо­гу до­би­ти на те­ле­фон  021/480 - 6827 и на феј­сбук стра­ни­ци "Днев­ни­ков” тур­нир.


Најзанимљивија утакмица првог дана турнира је окршај између Пет пријатеља из Темерина и Кућерка, који у својим редовима има неколико сјајних играча.Игра­ће се и сутра и у су­бо­ту,а по­том по­сле Но­ве го­ди­не.

Про­по­зи­ци­је су као и прет­ход­них го­ди­на: игра­ће се с пет игра­ча у по­љу и гол­ма­ном, а јед­ну еки­пу са­чи­ња­ва­ће 10 фуд­ба­ле­ра. За сва­ку утак­ми­цу ти­мо­ви мо­гу да ме­ња­ју са­ста­ве, али је­дан фуд­ба­лер мо­же да на­сту­пи са­мо за јед­ну еки­пу, без об­зи­ра на кон­ку­рен­ци­ју.

На­сту­пи­ће се­ни­о­ри, ка­де­ти (2002. го­ди­ште и мла­ђи), пи­о­ни­ри (2004. и мла­ђи) и мла­ђи пи­о­ни­ри (2006. и мла­ђи).

Г. Ко­вач

Четвртак

15.00: Фасада (Ђурђево) - ФК Цемент (мп)

15.35: Кафе Дача -Фортуна бамбино (п)

16.10: МГМ - Пламен компани - Но нејм (к)

16.45: Белгија - Гумопласт (СК) (с)

17.20: Мићко трејд - Братис паб (с)

17.55: ФКФ Лемикс - ДП тим(с)

18.30: Кућерак - Пет пријатеља(с)

19.05: Римски оил - Ауто делови КЛФ(с)

19.40: Мађионичари - Кафе Крњајац (К) 

Петак

15.00: Горан Божић – Фасада (п)

15.35: Каза Бјанка – Кафана Крњајац (к)

16.10: Власте 021 – Римски оил (с)

16.45: Лампоне – Паркинг сервис (с)

17.20: Кафе Хогар – Ауто Арис Равни Буљим (с)

17.55: Хрубик Волво – РТВ Војводина  Залагаоница БС (с)

18.30: Бровел виљушкари – Кафе Панда (с)

19.05: Танд ауто – Кафе Козмо (с)

19.40: Бурка инсталације – Но нејм (к) 

EUR/RSD 117.5762
Најновије вести