ОДАБРАНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА НА ЗГРАДИ МУЗЕЈА СРЕМА Складно здање строге симетрије

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Обнова зграде Музеја Срема у Сремској Митровици коштаће готово 15 милиона динара (14.891.436), с ПДВ-ом, а како је недавно закључен уговор с извођачима, очекује се да ускоро почну и припремни радови.
1
Фото: Архива Дневника

Како се види из документације Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, објављене на Порталу јавних набавки, предвиђено је сређивање источне фасаде здања у Улици Вука Караџића 3.

Планирани су конзерваторски радови, обијање малтера на оштећеном делу, те израда нове малтерске облоге, фарбање фасаде и прозора. Влага ће бити санирана за то предвиђеним малтерима и пресецањем. Оштећени декоративни елементи биће поправљени, као и лимови и олуци, те постављени додатни снегобрани на крову. Планирана је и обнова декоративне расвете свих фасада.

Упоредо са радовима на фасади биће изведени радови на декоративном осветљењу објекта са три стране (западна јужна и источна фасада). Декоративно осветљене се састоји од рефлектора који су постављени на зелену површину као и од светиљки на самој фасади са својим посебним носачима, наведено је у тендерској документацији.

Фото: Архива Дневника

Такође, биће поправљене оштећене металне степенице за улаз у северни анекс, те замењена дотрајала једнокрилна дрвена врата.

У објекту складних пропорција, строге симетрије, изграђеном у другој половини 18. века, налазила се команда Петроварадинског деветог граничарског пука. Имајући у виду првобитну намену здање има препознатљиве одлике војнограничарске архитектуре - сведену декорацију. Укидањем војне границе 1881. године Митровица добија статус слободног краљевског града, а недуго потом, 1886. године, постаје седиште Врховног суда за читаво подручје Срема и источне Славоније. За потребе новооснованог суда спољашњост и основа објекта су око 1900. године делимично измењени доградњом спрата. 

Фото: Пројектна докуменнтација

У главном прочељу здања, према западу, у приземљу и на првом спрату истакнут  је средњи ризалит, који је уједно, када је реч о декорацији, најбогатије обрађен део фасаде. Надвисује га тимпанон у чијем средишњем делу је, током конзерваторско-рестаураторских радова из 2003. године, испод наслага малтера, откривен и реконструисан грб Краљевине Југославије. Посебно обележје на фасади представлљају и две слободно стојеће скулптуре античких богиња мудрости и правде Минерве и Јустиције. Изградњом новог објекта суда 1982. здање је уступљено Музеју Срема.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.0802
Најновије вести