Суботица: Подршка пројектима из области друштвеног рада

СУБОТИЦА: Град Суботица расписао је јавне конкурсе за финансирање пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада и за финансирање програма који се односе на реализацију услуге помоћи у кући и неге у кући за стара, изнемогла, хронично оболела лица, као и особе које нису у стању да се старају о себи.
subotica
Фото: Youtube Printscreen

Рок за поношење пријава је 21. март, наводи се на сајту subotica.com.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада имају удружења грађана особа са инвалидитетом, удружења која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се због социјалних или здравствених околности налазе у стању социјалне потребе, заштитом и промовисањем права детета, као и положаја и права маргинализованих група, други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада.

Наводи се да субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада имају право да поднесу пријаву под условом да им је регистровано седиште на територији Суботице.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање услуга помоћи у кући и неге у кући имају удружења грађана, непрофитне организације и установе регистроване за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера под условом да им је регистровано седиште на територији Суботице.

Уз пријаву која се подноси посебно за сваки пројекат подносилац захтева је дужан да приложи преглед основних података као што је историјат, опис делатности, досадашњи пројекти, као и детаљан опис програма односно пројекта за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава.

Пријаве се подносе у штампаном облику у затвореној коверти са назнаком "За конкурс ДХО 2023", односно  "За конкурс - услуга помоћ и нега у кући", предајом у Градском услужном центру Града Суботице.

EUR/RSD 117.0612
Најновије вести