Објављене листе уџбеничких комплета за наредну школску годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је коначну листу уџбеника за основну школу. Кораку ка сређивању ситуације у издаваштву и коришћењу уџбеника претходило је прошлогодишње

 доношење новог Закона о уџбеницима. Иначе, реч је о пријављеним уџбеничким комплетима на Јавном конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Објављена је листа уџбеничких комплета, конкретих издавача за све разреде основне школе на српском језуку, као и листа комплета за све разреде основне школе у којима се настава одвија на албанском, босанском, бугарском, хрватском, румунском, русинском, словачком и мађарском језику. На сајту Минситарства доступна је и листа уџбеника за предмет матерњи језик на с елементима националне културе и „Српски као нематерњи језик“ и стране језике. За предмет Српски језик пријављено је 14 комплета, за Математику 10 комплета, за предмет Свет око нас 9, Ликовну културу шест, Музичку културу 10 и Физичко васпитање један комплет.

Нови Закон о уyбеницима донет је и како би се обезбедили квалитетни уџбеници који ће бити доступни свим ученицима, као и да би се заштитио породични буџет. То је својевременои најављивао министар просвете Срђан Вербић. Такође, нови закон  требало би да реши проблем корупције и нетранспаретности у избору уџбеника. Њиме је одређена и максимална цена уџбеника и предвиђено је доношење новог плана уyеника како би се видело који су уџбеници заиста и потребни.

Статистички подаци за 2015. кажу да су надлежне комисије Министарства просвете, пре доношења закона, одобриле 1.700 уџбеника за предшколско и основно образовање. Лиценцу за издавање уџбеника имало је 79 издавача, а на тржишту је било чак 52 различита буквара, читанки и књига за наставу српског језика.
Учинак новог Закона о уyбеницима у бројкама се дакле назире, а какав ће бити и у пракси, видећемо врло брзо. Већ током припрема за предстојећу нову школску годину, које за школе и набавку уџбеника почињу и пре краја ове.

В. Црњански

EUR/RSD 117.5714
Најновије вести