Просветари траже конкурсе у школама, али под контролом

- У образовни систем и школе су улазили људи са мањим процентом радног ангажовања, а за њих су плаћани порези и доприноси до износа минималне загарантоване зараде,

иако је њихово радно ангажовање често било значајно мање - каже руководилац Ресора за образовни систем Уније СПРС Милан Јевтић. - Унија је на ову чињеницу упозоравала и пре настанка једниственог информационог система у просвети „Доситеј“, који је нашу тврдњу и потврдио податком да у образовном систему има више од 20 хиљада оних који раде са непуним радним временом, а пуним радним ангажовањем ових људи уштедели бисмо милијарде. 

Јефтић подсећа да је за две године , колико раде Централна радна група за праћење ангажовања запослених у школама и радне подгрупе при школским управама, преузето око 12.000 радника за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба као и радника са непуном нормом, чиме су остварене уштеде од око две милијарде динара.

-Међутим, у образовном систему је остао велики број оних који и даље раде на одређено време и за које није било замене на листама технолошких вишкова - упозорава Јефтић. - Неки од њих раде у школама по 10 и више година и не желимо да они буду једине жртве сређивања образовног система, јер ваљали су када је требало радити на заменама, а када су расписивани конкурси на неодређено, примани су неки други.

У школама недостају наставници математике, информатике, физике, а због ове уредбе и они годинама раде на одређено време. У Унији сматрају требало дозволити расписивање конкурса, али уз одобрење Централне радне групе и подгрупа при школским управама.

- Радне подгрупе на терену морају имати одговарајуће податке о броју и структури запослених, тенденцијама раста или пада броја ученика, броју одељења, како би на основу анализе података могли да процене оправданост расписивања конкурса на неодређено време у школама – каже Јефтић.- Убеђени смо, да образовни систем у средњим и основним школама у Републици Србији, само под тим условима може остати стабилан и да неће бити оптерећен новим технолошким вишковима.   

Д. Девечерски

 

Сви овогодишњи вишкови распоређени

Министар просвете Младен Шарчевић каже да су сви запослени у школама  који су остали без норме ове године распоређени, али да су остали технолошки вишкови из ранијег периода.

- Дешава се да људи неће да прихвате место где су распоређени или да директори крију радна места и запошљавају своје људе, те отуда у просвети нема рационализације - каже министар просвете. - То нико није дирао. Нико није пребројао радна места и број људи који раде. Ми смо то донекле уредили. Убудуће ће бити обавеза да технолошки вишкови морају да прихвате радна места која им се понуде или да узму отпремнину.

EUR/RSD 119.1889
Најновије вести