Девизне резерве порасле за 390 милиона евра

Девизне резерве Народне банке Србије на крају децембра 2016. биле су 10,2 милијарде евра, и биле су веће за 386,8 милиона евра. Тај износ девизних резерва обезбеђује покривеност

новчане масе (М1) од 207 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају децембра износиле су 8,36 милијарди евра и биле су веће за 231 милион у односу на претходни месец.

Како је истакла НБС, значајан раст бруто и нето девизних резерви остварен је у условима кад на међународном финансијском тржишту и даље преовлађују изразито неповољни услови за улагање девизних средстава.

Раст девизних резерви био је по основу нето прилива на рачуне девизне обавезне резерве банака у износу од 136,1 милион евра, веће продаје од доспећа девизних државних хартија од вредности за 108,1 милион евра, као и већег коришћења девизних кредита од отплата за 90,1 милион евра.

По основу управљања девизним резервама и по другим основима, девизне резерве су повећане за 113,1 милион евра.

Ти приливи били су више него довољни да се покрију одливи из девизних резерви у укупном износу од 107,3 милиона евра, навела је НБС.

У децембру је забележена номинално слабљење динара према евру од 0,2 одсто, а НБС је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту нето продајом 10 милиона евра (куповином 90 милиона евра и продајом 100 милиона евра) како би ублажила прекомерне дневне осцилације курса.

EUR/RSD 119.1889
Најновије вести