Директори не могу бити страначки функционери

Након усвајања Закона о јавним предузећима Душан Бајатовић, Милан Кркобабић и неки други директори јавних предузећа више неће моћи да буду функционери политичких странака

уколико желе и даље да буду директори. Наиме, нови Закон о јавним предузећима прописује да конкурсом изабрани директори не могу бити страначки функционери, али им није забрањено да буду чланови неке политичке стренке. Другим речима, могу бити чланови партије, али не и активни у органима партије.

Законом су укинути управни одбори, а правила за избор и одговорност директора и чланова надзорних одбора су пооштрени. Тако ће будући директори морати да имају завршене четворогодишње факултете, пет година искуства на послу који захтева овакво образовање и три године искуства у послу којим се бави јавно предузеће којим управља. Директоре ће именовати Влада Србије на четири године, а више нема заменика директора. На конкурсу се бирају и директори јавних предузећа чији су оснивачи аутономна покрајина или локална самоуправа. У опису рада будућих директора је и одабир извршних директора, којих у предузећу не сме бити више од седам. Ни извршни директор не може имати заменика, а услов је да мора да буде запослен у предузећу. Закон предвиђа и ситуације у којима ће директор бити разрешен пре него што му истекне мандат, а то је у случају, између осталог, када не достави тромесечни извештај, не испуни планиране активности из годишњег  пословања, утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом, не извршава одлуке надзорног одбора.

Надзорни одбор имаће пет чланова и председника, а у покрајини три члана и председника. Што се образовања и искуства тиче, важе готово иста правила као и за директора. Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за свој рад , а висину накнаде одређиваће Влада Србије. Председника и чланове именује Влада на период од четири године, а један члан надзорног одбора мора бити из реда запослених, као што мора постојати и један независан члан.

Оснивачи јавних предузећа дужни су да ускладе оснивачка акта са одредбама новог Закона о јавним предузећима у року од шест месеци од његовог стуупања на снагу. Према објашњењу министра привреде Жељка Сертића, овај закон уређује рад 37 републичких и 691 локалних јавних предузећа. Сертић додаје да није могуће једним законом прекинути праксу да више од 700 јавних предузећа из године у годину праве губитке од неколико десетина милијарди динара годишње.

- Ипак, цео пакет мера који споводимо више од годину дана донео је озбиљне помаке. Уочили смо неправилности у примени претходног закона и донели одлуку да се социјална политика не води више преко леђа јавних предузећа. У 2013. години губици јавних предузећа били су 55 милијарди динара, у 2014. смањени су на 42 милијарде. У 2014. смо имали више од 650 милиона евра, преко два одсто БДП-а у дуговима која су јавна предузећа направила до тог момента. План Министарства финансија и Владе Србије је да до 2018. тај дуг буде смањен на 0,5 где би јавна предузећа добијала средства и гаранције из буџета само за инвестиционе стратешке пројекте. У претходној години ниједно јавно предузеће није добило помоћ за ликвидност и пословање – рекао је Сертић додајући да ће се у марту знати прошлогодишњи рад јавних предузећа.

Зарад строже контроле јавних предузећа , напомиње министар, нови закон је пооштрио услове за избор директора и надзорних одобра, чији чланови ће морати да буду лиценцирани. По њему то су кључни аспекти који ће омогућити строжу контролу јавних предузећа којима је држава дала одређени посао због чега је важна њихова професионализација. Сертић тврди да ће у овој години бити нових избора директора, с обзиром да предстоји рок од шест месеци у којем треба да почне примена новог Закона о јавним предузећима.

Љ. Малешевић

Половина челника вршиоци дужности
Половином јавних предузећа руководе вршиоци дужности. Колико од 691. предузећа на локалу има привременог директора не зна се тачно, али се зна да их има у 19 јавних предузећа попут “ Србијашума”, “Скијалишта”, “Транснафте”, “Старе планине” или сва три издвојена предузећа “Железница Србије”. Сви они за годину дана, уз примену новог Закона о јавним предузећима, треба да добију сталног директора.
 

EUR/RSD 117.7365
Најновије вести