Добре куће и станови на „Добошу” већ од 5.400 евра

Хипотека је заложно право на непокретности које овлашћује повериоца да, ако дужник не исплати дуг о доспелости или ако дође до повреде друге обавезе која активира хипотеку, захтева наплату потраживања

обезбеђеног хипотеком из вредности непокретности. Грађани који више месеци не плаћају обавезе по стамбеном или било којем другом кредиту, морају рачунати на то да ће им банка одузети непокретност, а често је то и кров над главом. Свака банка има своју политику и границу за покретање хипотеке, али ниједна не остаје празних руку.

По подацима Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, у протеклој години 1.100 кућа и станова отишло је на добош. Како каже Владимир Видојковић из те организације, до сада је продато 58 непокретности, што представља повећање у односу на прошлу годину, када их је било продато 48.
 
На порталу „Добош“ банке свакодневно оглашавају продају станова, кућа, пословних објеката, њива, земљишта који се продају на основу Закона о хипотеци, и на њему се могу наћи сви потребни подаци, како о предмету продаје, тако и о банци која га продаје, датуму лицитације и обавезама које потенцијални купци морају да испуне да би учестовали у куповини понуђене некретнине. Тренуто на том порталу има неколико десетина огласа о продаји станова и кућа у Војводини, која ће бити током овог месеца. Анализом десет понуда за продају породичних кућа у градовима и селима Војводине, произлази да се оне могу купити и за 5.400 евра, али и за 23.780, али је заједничко да је у свакој понуди реч о породичним стамбеним зградама које су у добром стању и у које се потенцијални купци одмах могу уселити.
 
Призмена породична стамбена зграда површине 108 квадрата са земљиштем уз објекат од 279 квадрата у Бачком Петровом Селу, општина Бечеј, продаје се 5.400 евра. Продају је огласила Еуробанка АД Београд, а одржаће се 16. децембра. Породична стамбена зграда у Новом Кнежевцу површине 78 квадрата уз помоћну зграду од 12 квадратних метара, Адико банка продаје по почетној цени од 6.250 евра. Аукција је 15. децембра у просторијама те банке на Новом Београду.
 
За породичну стамбену зграду у Зрењанину од 116 квадрати почетна цена је 6.600 евра, а на основу Закона о хипотеци продаје је Еуробанка АД Београд. Лицитација је заказана за 16. децембар у просторијама те банке у Београду. Иста банка на продају нуди породичну кућу с помоћном зградом и земљиштем у Кљајићеву по почетној цени од 6.871 евра. Кућа има 97 квадрата, две помоћне зграде, пет ари земљишта уз зграду, њиву 4. класе од један ар и 17 квадратних метара. За датум јавне продаје потребно је позвати банку.
 
Иста банка, такође по Закону о хипотеци, нуди и породичну стамбену зграду у Српском Милетићу, општина Оyаци, по почетној цени од 8.900 евра, а аукција је такође 16. децембра. Кућа има у габариту 151 квадратни метар и две помоћне зграде, једна од 155 квадратних метара, а друга од 13. Уз кућу је земљиште од 500 квадрата и њива 1. класе од 347 квадратних метара. 
 
За породичну кућу у Вршцу, коју 15. децембра на продају понуди Адико банка Београд, почетна цена је 12.325 евра. Кућа има и две помоћне зграде и налази се у катастарској општини Велико Средиште. ОТП банка 20. децембра по почетној цени од 17.601 евро продаје кућу у Маглићу, општина Бачки Петровац. Реч је о породичној стамбеној згради с пословним простором.
Љ. Малешевић
 
Морално или не?
На порталу „Добош“ налазе се огласи за продају некретнина које су банке на основу хипотеке одузеле. Када банка прода стан, кућу или било коју другу непокретност, судски извршитељи су ти који улазе у посед, а уколико су у њему затечене личне ствари дужника, они ангажују њихов превоз. На објаву о продаји непокретности које се одузимају на основу Закона о хипотеци део грађана реагује негативно јер сматра да је неморално за мале паре купити оно што је неко муком стицао и муком изгубио, док има и оних који сматрају да за куповину таквих непокретности постоје посебни „специјалци” и да до ње не могу доћи „обични смртници”.
 
Sasa
14.09.2018 • 13:18
Imali Nek kuca u veliko selo a da nije skupa
EUR/RSD 117.5755
Најновије вести