Линглонг: Рад ће контролисати све релевантне институције

Кинеска компанија “Linglong International Europe” д.о.о. из Зрењанина увелико ради на изградњи индустријског комплекса, који представља највећу инвестицију у Србији.
д
Фото: Промо

У овој компанији радиће преко 1.200 људи, не само с територије града Зрењанина, већ и из околних места, што ће, како је најављено, знатно допринети привредном развоју и подизању животног стандарда у региону. Ради се о озбиљном инвестиционом пројекту, али с обзиром на то да је делатност ове компаније производња пнеуматика, у једном делу јавности се појавила бојазан да оваква инвестиција може имати негативан утицај на животну средину. Како је уређено питање да ли би, колико и како неки привредни субјекат утицао на животну средину?

Постоје јасни закони Републике Србије, као и регулативе Европске уније којима се ово питање регулише. Најпре, Влада Србије прописује листу пројеката за које је обавезна процена утицаја, као и листу пројеката за које се та процена може захтевати. Након тога, носиоци пројеката, који спадају у другу групу, подносе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја. Уколико надлежни одлуче да је потребно извршити процену утицаја, у наредним фазама одређује се обим и садржина студије. Најзад, он и даје сагласност на израђену студију о процени утицаја.

289 питања у вези с пројектом и студијом

Битно је истаћи да сваки корак овог процеса мора бити јаван и да се јавност мора обавестити о томе да је неко поднео захтев о потреби процене утицаја, захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја, као и захтев за давање сагласности на студију.

1.200 људи, не само с територије града Зрењанина, већ и из околних места, радиће у овој компанији

“Компанија ’Линглонг’ у потпуности примењује све прописе који се односе на утицај свог пословања на животну средину, истичу у компанији и поменути кораци и јесу били јавни. Обавештења о овим поступцима објављују се у Службеном листу града Зрењанина, као и путем локалних листова. Такође, сва документација у вези са студијама компаније јавно је доступна свим заинтересованима и може се наћи на сајту Града Зрењанина“, кажу у компанији „Линглонг“.

Из те компаније кажу да су поднета три захтева, за три фазе изградње комплекса. Одлучено је да за прву фазу изградње (портирнице, капије…) није потребна студија о процени утицаја на животну средину. За друге две фазе - за производне погоне и миксерске погоне, студије су неопходне, па их је компанија и израдила.

- Након што смо предали своје студије, свим заинтересованим лицима је било омогућено да се у законском року изјасне о њима, тако што ће послати дописе са својим примедбама и предлозима. Током наведеног процеса, за прву студију је стигло 40 мишљења заинтересованих органа, организација и јавности. Што се тиче друге студије, за време јавне презентације грађани су приложили 98 мишљења, а три су стигла од невладиних организација - објашњавају у овој компанији.

У „Линглонгу“ наводе да јебило укупно 289 питања у вези с пројектом и студијом. Грађане су највише бринула заштита ваздуха и мониторинг квалитета ваздуха, утицај пројекта на водоснабдевање, пречишћавање отпадне воде и загађење површинских и подземних и утицај на здравље становништва. Грађани су исказали и мишљење у вези са садржајем студије и начином вођења процедуре.


Придржаваће се свих прописа

Из “Линглонга” уверавају јавност да ће се у току градње производних погона, као и касније, у току производње, придржавати свих прописа.

- У корист тога говори и сагласност надлежних органа на поменуте студије. Пословање компаније ће контролисати државни органи, инспекције заштите животне средине, локалног, покрајинског и републичког нивоа, али и заинтересована јавност. Она ће о свему бити благовремено обавештавана у складу с прописаним процедурама - истичу у компанији „Линглонг“.

У компанији додају и да ће јавност бити обавештавана о поступку градње, а касније и производње, као и о свим корацима које ће бити предузимани у погледу заштите ваздуха, пречишћавања отпадних вода, водоснабдевања и других питања која брину грађане.


Брига за утицај на „Царску бару“ је исказана кроз 28 питања. Такође, 48 питања је било усмерено на теме противпожарних мера, повећане буке, последице повећаног саобраћаја и застарелост електроенергетског система.

- Након пажљивог проучавања свих мишљења, компанија „Линглонг“ одговорила је на њих . Након тога је урађена и ревизија студија, узимајући у обзир предлоге из мишљења, а у корист грађана, заштите животне средине и здравља, као и компаније „Линглонг“, издата су решења којима су надлежни државни органи дали своју сагласност на измењене и унапређене студије - наводе у овој компанији.

Ж. Балабан

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести