Продаја имовине пропале РБВ: Отварање понуда 26. фебруара

НОВИ САД: Агенција за осигурање депозита, као стечајни управник Развојне банке Војводине, објавила је за продају путем прикупљања понуда 13 некретнина, од којих је већина у нашој покрајини.
razvojna banka vojvodine, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Међу некретнинама које се продају су куће и помоћни објекти са земљиштем и пословни простор, а има оних које су изграђене без грађевинске дозволе. Објекти се налазе у Кули, Ади, Апатину, Старој Моравици, Кањижи, Угриновцима… али и београдској општини Сопот, затим у ваљевском насељу Златарић, и Драгољевцу у општини Исток на Косову и Метохији.

Процењена тржишна вредност некретнина је изражена у еврима и у тој валути је одређен и депозит који се мора платити да би се откупила тендерска документација,

У Кули се продају две зграде: једна је објекат за угоститељство површине 973 квадрата, а друга је зграда за спорт и физичку културу од 731 квадратног метра. Оба објекта су на истој парцели, али ниједан није грађен с дозволом за градњу. Процењена тржишна вредност обеју некретнина је 415.600 евра.


Понуде се отварају 26. фебруара

Заинтересовани купци могу до 5. фебруара откупити тендерску документацију, до 12. разгледати имовину, а до 19. фебруара уплатити депозит.

Отварање понуда заказано је за 26. фебруар.


Зграда дрвне инустрије и и индустрије намештаја у Старој Моравци на Сомборском путу процењена је да вреди 227.676 евра. Управна зграда има 1.226 квадрата, а на списку за продају је, осим главне зграде предузећа, и 14 објекта, од којих намањи има седам квадрата а највећи 543. Целокупна  површина тих некретнина простире се на близу 24.100 квадратних метара.

У Ади се продаје велико имање, породична кућа од 115 квадрата с поткровљем и два помоћна објекта од 24 и 31 квадрата, изграђени на 500 квадрата простора. Уз те некретнине продаје се још и земљиште од близу 250 квадрата. Целокупан посед се налази на једној парцели уписаној у листу непокретности. Процењена вредност те некрентине је 9.300 евра а они који желе да учествују у јавном надметању треба да уплате депозит од близу 1.400 евра. У Угриновцима–Лисина, продају се три њиве, једна од 371 квадрат има изграђен мали објекат од 17 квадрата без грађевинске дозволе, друга њива има 425 квадрата, а трећа близу 2.400 квадратних метара. Процењено је да све три њиве вреде 2.850 евра.

У Кањижи се продаје породична зграда од 700 квадрата и два помоћна објекта, од 135 квадратних метара и од близу 380 квадрата, с употребним дозволама. Процењена вредност за све три објкета је 57.300 евра.

У Кањижи, али у насељу Зимонић, Агенција за осигурање депозита продаје шест помоћних објеката, изграђених без грађевинске дозволе, за  38.700 евра. Објекти су величине од 11 квадрата па до 380 квадратних метара.

У Апатину се продаје породична зграда од свега 43 квадратна метра, уписана у листу непокретности, процењене вредности 2.500 евра.

З. Делић

EUR/RSD 117.3179
Најновије вести