Јаз између најниже и највише зараде више од хиљаду евра

На висину просечне плате запослених утиче много фактора пошто она представља слику свих исплаћених зарада у току једног месеца и израчунава се на основу износа обрачунатих зарада и броја запослених.
novac plata
Фото: Tanjug (M. Jelesijević, ilustracija)

Тај, просечни износ значи да се примања запослених јако разликују, односно да је за неке он само део месечне зараде, а за многе запослене износ за који морају да раде и неколико месеци.

Зато и не треба да чуди да, када се погледају статистички показатељи, многи желе да им радно место буде у јавном сектору. Разлог је врло једноставан - зараде су више. То јасно показују подаци Републичког завода за статистику јер је просечна зарада у Србији у новембру прошле године била 69.136 динара, док су запослени у јавном сектору, у просеку, зарадили 74.575 динара.

Зараде готово свих запослених у јавном сектору у новембру су биле више од просечне, осим у администрацији на нивоу локалне самоуправе, где је плата, у просеку, била 60.830 динара и у локалним јавним предузећима, где је новембарски просек био 66.030 динар. Мање од републичког просека зарадили су и запослени у образовању и култури - 68.121 динар.


Најниже зараде

Запослени у само две области у новембру прошле године зарадили су мање од 40.000 динара. Најмање новца било је у коверти запослених у области припрема и послуживање хране и пића – 38.286 динара, а до зарада запослених у области остале личне услужне делатности, који су тог месеца биле на само корак испред њих и износиле 38.996 динара, недостајало је 710 динара.

Једва нешто мало више од 40.000 динара у новембру зарадили су и запослени у области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја - 40.229 динара и запослени у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације - 40.604 динара.


Највише просечне зараде исплаћене су у јавним државним предузећима - 85.960 динара, а потом у администрацији на нивоу аутономне покрајине - 80.608 динара, док су запослени у администрацији на нивоу државе у септембру, у просеку, зарадили 76.949 динара. Запослени у здравству и области социјалног рада у новембру су, у просеку, зарадили 75.591 динар. 

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности, за које РЗС објављује податке, у новембру је у седам она била виша од републичког просека, а у 12 мања. Између највише и најниже новембарске просечне зараде по делатностима разлика је велика и износи чак 123.612 динара, односно готово две просечне месечне плате. Када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, која је у новембру била 51.782 динара, у две делатности износ је био нижи.

Просечна зарада у новембру је у две делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 164.879 динара, а потом у финансијским делатностима и делатности осигурања – 107.964 динара.

Најмање новембарске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 41.267 динара, и ова делатност је после дуго времена прескочила износ од 40.000 динара. Мање од 50.000 динара, у просеку, зарадили су још само запослени у осталим услужним делатностима - 49.706 динара.

Просечна зарада виша од 100.000 динара у новембру је исплаћена у 14 области. Зараде у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности биле су више од 200.000 динара, односно у ковертама је, у просеку, било 220.601 динар. Запослени у овој области су у новембру, у просеку, зарадили 65.416 динара више од оних који су на другом месту по висини зараде - запослених у ваздушном саобраћају, где су плате биле 155.185 динара.

Више од 100.000 динара, у просеку, у новембру су зарадили и запослени у области научно истраживање и и развој - 149.728 динара, у области кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавње музичких записа - 127.029 динара, као и они који раде у области финасијске услуге, осим осигурања и пензионих  фондова -121.147 динара.

Међу њима су и запослени у области експлоатација сирове нафте и природног гаса - 109.393 динара, услужним делатностима у рударству и геолошким истраживањима - 108.420 динара, области производња дуванских производа - 106.133 динара, производњи кокса и деривата нафте - 101.335, док су запослени у области управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем у новембру, у просеку, зарадили 116.615 динара. Они који раде у области производња основних фармацеутских производа и препарата у новембру су, у просеку, зарадили 103.967 динара, а у области осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања - 100.771 динар, области програмске активности и емитовање - 100.542 динара и у области телекомуникација - 101.564 динара.

  Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.2045
Најновије вести