ШТА ДА РАДИТЕ КАДА ПИО ФОНД НЕ ДА ПЕНЗИЈУ; Ево у ком случају могу да вам ЗАМРЗНУ РАЧУНЕ

Наследници имовине и новца, деца и најближи сродници, често се нађу у недоумици шта треба да учине с доспелом, а неисплаћеном пензијом која је стигла након смрти пензионера. Да ли се тај новац враћа пензијском фонду, или ипак припада онима који су остали као наследници.
1
Фото: Pixabay, ilustracija

И док се раније дешавало да се наследницима „ослади“ да годинама после смрти примаоца пензије, наставе да је подижу, данас је та могућност сведена на минимум, јер матичари имају законску обавезу да Фонд ПИО о смрти пензионера обавесте у року од три дана од дана издавања извода из матичне књиге умрлих.

У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање кажу да је сва имовина, па и неисплаћене пензије по смрти корисника, предмет оставинске расправе, и припадају законским наследницима. Што подразумева спровођење оставинског поступка, како је законима и регулисано. Фонд поступа у складу са решењем о наслеђивању. Дакле, доспели, а неисплаћени износи пензија, који припадају кориснику до његове смрти, исплаћују се наследнику који је утврђен правноснажним оставинским решењем надлежног суда.

Шта је потребно за оставинску расправу?

ПИО фонд саопштио је да потврду о неисплаћеним пензијама до датума смрти корисника за потребе оставинског поступка издаје филијала ПИО која је вршила исплату пензије кориснику.

- Не постоји образац захтева, већ га је потребно написати у слободној форми и предати на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда ПИО, а потврда ће бити послата на адресу наведену у захтеву. Од документације је потребна копија извода из матичне књиге умрлих и лична карта подносиоца захтева на увид - наводе из ПИО фонда.

У случају да Вам је већ заказано рочиште постоји могућност да се обратите директно служби за исплату пензија у надлежној филијали.

Уколико нисте у могућности да дођете у филијалу, можете упутити захтев за издавање потврде о неисплаћеним пензијама поштом на адресу надлежне филијале Фонда ПИО.

Фото: Pixabay

Шта после оставинске расправе?

По окончању оставинске расправе, потребно је доставити оставинско решење служби исплате пензија у филијали фонда која је исплаћивала пензије. Потребно је доставити и пензијски чек, копију личне карте лица коме ће се извршити исплата доспелих неисплаћених пензија и податке о броју текућег рачуна законског наследника на који треба извршити уплату.

Дакле, наследник у овом случају треба ПИО фонду да достави свој број текућег рачуна на који ће му се доспела, а не исплаћена очева пензија уплатити. Упитани, шта у случају ако покојник нема наследнике или се нико не јави да се новац расподели, да ли у том случају све остаје ПИО фонду, одговарају да док год се не донесе судско решење о наслеђивању у коме су утврђени законски наследници, нема исплате. Односно доспели, а неисплаћени износи пензије остају на рачуну фонда.

Телеграф

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести