Потребне снажне сеоске задруге

У шест насеља и месних заједница које чине општину Нова Црња живи око 10.000 становника, од којих је, по подацима Националне службе за запошљавање, чак 1.105 незапослено.
д
Фото: Dnevnik.rs

Општина је направила план и програм подршке за развој пољопривреде на својој територији, имајући у виду да се пољопривредно земљиште простире на 22.335 хектара, а да се готово половина становништва, тачније 42,2 одсто, бави пољопривредом.

Земљорадничке задруге представљају потенцијал за оживљавање пољопривреде, рурални и локални економски развој и омогућавају смањење миграција из сеоских подручја. Међутим, сеоске задруге су у изузетно тешкој ситуацији, у стечају су, а у својини имају одређене површине пољопривредног земљишта. Постојеће задруге нису организоване у складу с потребама малих и средњих газдинстава, те локална самоуправа сматра да је неопходно подржати иницијативе за формирање задруга у срединама где не постоје или не функционишу. На територији општине Нова Црња постоје две регистроване задруге – ЗЗ „Пласт” у Српској Црњи и ЗЗ „Полет” у Александрову. Пољопривредно земљиште је углавном у својини индивидуалних газдинстава и пољопривредних предузећа, од којих је велики број приватизован.

22.335 хектара чини пољопривредно земљиште

У програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нова Црња, у показатељима развоја пољопривреде стоје подаци о томе да од укупне површине пољопривредног  земљишта 21.971 хектар чине оранице и баште, под воћњацима је 166 хектара, виноградима три, а ливаде и пашњаци простиру се на 123 хектара.

Приметна је недовољна покривеност површина изграђеним системима за наводњавање пољопривредних усева и вишегодишњих засада. Наводњава се укупно 157 хектара, од којих је 34 хектара ораница и башти и 123 хектара воћњака.

42,2 одсто становништва бави се пољопривредом

На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 1.641 пољопривредно газдинставо, по извору Управе за трезор за ову годину. Највећа површина пољопривредног земљишта је под житима – 16.048 хектара, под индустријским биљем било је 5.187 хектара, крмним биљем 697, а шећерна репа гајила се на 213. Поврће, бостан и јагоде узгајају се на 37 хектара, под махунаркма је било седам, на три се гајио кромпир, а на 19 хектара остали усеви и угари. У просеку, једно пољопривредно газдинство користи 14,11 хектара.


Воћњака и винограда мало

Вишегодишњи засади у општини Нова Црња, воћњаци и виногради, симболично су заступљени и простиру се на свега око 0,1 одсто укупне површине. Укупна површина под воћњацима је 200 хектара – на 157 хектара простиру се плантажни воћњаци, а на 43 хектара су екстензивни. Под виновом лозом је свега седам хектара.


Кад је реч о сточарству, приметан је пораст броја грла у односу на ранији период, те општина Нова Црња спада у групу општина које имају до 10.000 условних грла. Структура пољопривредних газдинстава по броју условних грла: 1.311 газдинстава има мање од четири, 188 има између пет и девет, 53 располаже с десет до 15, 20 газдинстава има 15 до 19, 29 газдинстава има 20 до 49, три газдинства имају по 50 до 99 и само једно газдинство има више од 500 условних грла. Биљна производња у општини Нова Црња одвија се на 22.639 хектара пољопривредних површина. Највеће је учешће ратарске производње, док су воћарство и виноградарство заступљени незнатно.

Највећи приноси су од пшенице и кукуруза. По подацима Републичког завода за статистику из 2018. године о продаји и откупу изабраних производа пољопривреде, пшенице је било 18.829 тона, кукуруза 20.977, млека 1.753 и јабука 1.962 тоне.

М. Стакић

EUR/RSD 117.5814
Најновије вести