Робне резерве понудиле размену хлебног жита

Републичка дирекција за робне резерве огласила је прикупљање писмених понуда за размену 13.992 тона семенске пшенице за меркантилну рода 2020. и 2021. године.
Semenska pšenica Foto: F. Bakić
Фото: Семенска пшеница Фото: Ф. Бакић

Размена ће се обављати с физичким лицима – носиоцима активног породичног пољопривредног газдинстава, овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничким задругама.

Паритетни однос код размене семенске пшенице за меркантилну рода 2020. и 2021. године је килограм семенске пшенице за 1,8 кг меркантилне.

Размена семенске за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве и осталим правним лицима који немају финансијска дуговања и нису у спору по било којем основу с Републичком дирекцијом за робне резерве.

Једном физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства одобрава се у размену максимално до 20.000 кг, овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима, максимално до 1.000.000 кг.

Крајњи рок испоруке меркантилне пшенице рода 2021. године је до 15. августа 2021. године.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, захтеви се достављају искључиво у писаној форми на приложеном обрасцу, почев од 1. септембра 2020. године, препорученом поштом на адресу: Републичка дирекција за робне резерве, Ул. Дечанска 8а, 11000 Београд.

Физичка лица обавезно уз захтев треба да доставе фото-копију личне карте и оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава не старији од пет дана пре дана подношења захтева.

Након обраде примљених захтева за које се утврди да су у складу с траженим условима, подносиоци ће бити позивани на потписивање уговора

Све додатне информације могу се добити на телефоне у Београду: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 и у Новом Саду 021/526-890.   

Е. Д.

 

 

EUR/RSD 117.5929
Најновије вести