Школе и факултети без надокнаде за земљу

У неколико војвођанских општина ових дана су расписани јавни позиви за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у јавној својини без плаћања накнаде, али и они за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини.
dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Садржина свих јавних позива је, без обзира на то о којој локалној самоуправи се ради, иста и углавном се разликује само адреса на коју се пријаве подносе.

Расподела пољопривредног земљишта у државној својини односи се на наредну годину, али се позиви објављују сада да би се поступак могао спровести на време, с обзиром на то да је рок за предају пријава 31. октобар.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, јавним позивом се обавештавају школе, стручне пољопривредне службе и социјалне установе да од општина могу добити на коришћење највише до 100 хектара пољопривредног земљишта. Високообразовне установе – факултети и научне институције чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција могу од државе добити највише до 1.000 хектара пољопривредног земљишта. Право на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде имају и правна лица у државној својини регистрована у области шумарства.

Доказе права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини до 31. октобра својим локалним самоуправама треба да доставе власници система за наводњавање и одводњавање, рибњака, пољопривредних објеката, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада, као што су воћњаци и виногради у роду, као и власници домаћих животиња који су закупци објеката за гајење животиња, под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

Љ. М.

EUR/RSD 117.6117
Најновије вести