Премије за млеко и новци по хектару остају по старом

Уредбом Владе Србије утврђено је да се за директна плаћања субвенција у пољопривреди издвоји 18,67 милијарди динара. По том акту, премија за млеко у

овој години остаје седам динара по литру, а и подстицаји за биљну производњу од 2.000 по хектару плус још 2.000 динара за регресирано гориво, биће по старом. Највише новца ове године ће новом уредбом добити сточари, а први пут утврђени су подстицаји за младе пољопривреднике у руралном подручју.

Од укупног износа субвенција, за премије за млеко издваја се 3,4 милијарде динара, за подстицаје за биљну производњу 3,68 милијарде, а за подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, товне краве и бикове, крмаче и нерасте, овце и овнове, козе и јарце, родитељске кокошке тешког и лаког типа, ћурке, рибе – шаран и квалитетну пастрмку 5,2 милијарди. На име подстицаја за тов јунади, јагњади и свиња издваја се ове године 1,3 милијарда динара. Подстицаји за краве дојиље износе 20 милиона, за кошнице пчела 400 милиона, за конзумну рибу 25 милиона, за краве за узгој телади за тов 604,7, регрес за ђубриво 3,86 и регрес за складиштење у јавним складиштима 453.000 динара.
 
То је укупна свота за директне подстицаје у пољопривреди у овој години, а појединци ће од државе на име премије за млеко добијати седам динара по литру, 2.000 динара по хекатру ће бити подстицаји за биљну производњу, за приполодне млечне краве подстицаји су 25.000 динара по грлу, колико и за товне краве и бикове. За приплодне овце и овнове, козе и јарце подстицаји су 7.000 динара по грлу, за крмаче и нерасте 10.000, за кокошке тешког типа 60, а лаког 100 динара по комаду, а за родитељске ћурке 300 динара. За квалитетне приплодне матице рибе шарана и пастрмке подстицаји су 500 динара по комаду.
 
Подстицаји за тов јундади износе 10.000 по грлу, 2.000 по грлу за тов јагњади, а исто толико и за тов јаради. За тов свиња подстицаји су 1.000 динара по грлу, а за краве дојиље износе 20.000 динара по грлу. Подстицаји за кошнице пчела су 720 динара по кошници, за производњу конзумне рибе десет динара по килограму произведене рибе, за краве за узгој телади за тов подстицаји су 5.000 динара по грлу. Регрес за ђубриво износи 2.000 динара по хектару, а за складиштење у јавним складиштима 40 одсто трошкова складиштења.
 
Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја поменутом уредбом утврђен је у износу од 2,84 милиона. Од тог дела колача  инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства биће 1,46 милијарду динара. За подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља додељиваће се подстицаји од 150 милиона динара, а за подршку за унапређње примарне пољопривредне производње износ од 1.310.500.000 динара, од чега за набавку нових машина и опреме 600.000.000 динара, за подршку за инвестиције за набавку нових трактора 210 милиона, а за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката 500 милиона динара.
Љ. Малешевић
 
За ИПАРД 250 милиона динара
Уредбом је утврђено да обим средстава за кредитну подршку у пољопривбреди износи 670 милиона динара, а обим буyетских средстава за ИПАРД је 250 милиона.
 
За подршку унапређењу квалитета вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа издваја се три милиона динара, за контролне маркице 500.000, а за набавку опреме у сектору меса, млека, воћа, поврћа и грожђа 170 милиона. На име регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње биће дато 450 милиона динара.
 
EUR/RSD 117.5878
Најновије вести