Траже се олакшице за оружје и социјално осигурање

Шансу да репрограмирају стари порески дуг и онај за доприносе уз отпис камата грађани Србије итекако користе. До почетка овог месеца Пореској управи Србије поднето је 25.085 захтева,

а прве процене говоре да је од тога четвртина обвезника из Војводине. Рок за подношење захтева почео је да тече 1. априла и трајаће до 4. јула тако да сво дужници имају тек нешто мање од месец дана да поднесу захтеве. Што се тиче података по коме су Војвођани у мањини тешко је без детаљније анализе проценити зашто је  тако, али не треба заборавити да су најажурније платише баш у Војводини, а да су им и дуговања мања.

Порезници су предвидели олакшице за обвезнике чија укупна дуговања не прелазе два милиона динара.Они ове обавезе могу да репрограмирају на рок од пет година, односно до 60 редовних месечних рата.Уколико ажурно испуњавају обавезе комплетна сума затезне камате, која им је за време дужничког стажа урачуната, биће обрисана, а отпис ће се радити сваке године.

Предузетници су до сада поднели 10.139 захтева за репрограм, који се углавном односе на доприносе за обавезно социјално осигурање. Одлагање се тражи и по основу пореза на приходе од обављања самосталних делатности.  По проценама ПУ Србије из Војводине има око 2.500 захтева.

Најбројнији су захтеви грађана -12.283, а процене говоре да ох је око 4.000 из Војводине. Међу њима предњаче захтеви за репрограм пореза на оружје. Он је уведен пре пет година и обвезнци се тешко навикавају на ову новину. Плаћање пореза на оружје је, осим за грађане, обавезно и за агенције за обезбеђење, стрељачке дружине и друга удружења и правна лица која га имају у поседу. Зависно од врсте оружја порез се креће од 3.400 до 17.000 динара на годишњем нивоу. Иако то нису велики износи, ови обвезници имају приличан дуг по основу зетазне камате. Ова стопа је лане смањена са 15 одсто на ниво референтне камате, коју одређује Народна банка Србије. Пре је била поменута стопа плус десет одсто .На срећу дужника и НБС је смањила референту стопу на 4,25 одсто. То значи да ће за будућа дуговања по основу  затезних камата обавеза бити мања. Међутим, стари дуг се рачунао по камати која је важила у време када је настао па је извесно да обвезницима одговара отпис камата, а дуг ће бити мања ставка посебно што ће се обавеза измиривати на рате.

Свим наоружаним грађанима коју су плаћали овај порез, а кратке или дуге цеви су или отуђили или предали, савет је да у пореској евиденцији провере како су задужени.Уколико Пореску управу нису обевестили о промени власништва порески дуг им се из годину у годину рачуна као неплаћена обавеза. Исто важи и за оне који су предали оружје надлежном МУП-у, у неколико акција које су биле спроведене. Ако се код надлежне јединице Пореске управе нису раздужили треба да провере какве су им обавезе јер уколико свој статус не регулишу до 4. јула неће моћи да користе олакшице.

Д.Вујошевић 

Добро и грађанима и држави
Питање које се намеће свакако је - какве ће бити последице овог репорграма?
Грађани ће се ослободити старих обавеза, а држава ће добити додатне приходе на које од ових дужника није могла да рачуна. Истовремено, грађанима се по ко зна који пут шаље порука да неплаћање пореза и није тако страшно јер ће вероватно опет бити репрограма, а то свакако није добро за пуњење државне касе.

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести