Новосадски виши суд представио прошлогодишњи рад

Праћењем стања и потреба суда, пре свега у интересу грађана, судска управа новосадског Вишег суда успела је да образложи нужност повећања броја судија, па се очекује да ускоро Високи савет судства донесе одлуку о расписивању конкурса за шест судијских места.
д
Фото: Дневник/С. Шушњевић

То би требало умногоме да растерети и убрза суђења, превасходно у другостепеној грађанској материји, да би се грађанима брже пружила правда и да би се смањио број приговора на суђење ван разумног рока, а следствено, и износ одштета које по том основу држава исплаћује.

Прошле године у поменутој институцији било је у раду 23.155 предмета, а решено је око половине. Просечан прилив предмета по судији је 42 и савладан је готово цео.

– У кривичном одељењу таквих проблема нема – навео је  на конференцији за новинаре председник Вишег суда Мирослав Алимпић, који је на ту функцију ступио лане у октобру. Уз то, Алимпић је и судија Апелационог суда.

– Девет судија је поступало у кривичној надлежности, од тога шесторо у Посебном одељењу, а сада четворо поступа у првостепеној кривичној материји – објаснила је  судија Ивана Јосифовић, поткрепивши то бројкама. – Лане је решено је 179 првостепених кривичних предмета, односно око 15 месечно, који се махом баве најсложенијим и најтежим делима, за која су запрећене казне преко десет година. Наравно, према специјалним надлежностима имамо и одређен корпус кривичних дела са запрећеним мањим казнама, али због њиховог значаја, законодавац их је ставио у искључиву надлежност Вишег суда. Од тога, донете су две ослобађајуће пресуде, три одбијајуће и највећи број је, очекивано, осуђујућих, које је махом потврдио Апелациони суд. Основано очекујемо да ће уз нове судије порасти број решених предмета, али наглашавам да циљ нашег суда није искључиво брзина у раду, него и квалитет.

23.155 предмета је лане било у раду, решено око половине

Судија Ана Стаменић  је навела да су пре формирања посебних одељења за борбу против корупције све судије прошле специјализоване обуке, а да се највећи број предмета односи на дела из области привредног пословања. Најчешће се ради о злоупотребама службеног положаја, злоупотребама положаја одговорних лица, преварама у пословању, односно проневерама, кријумчарењима, примањима и давањима мита.

– У сваком од тих предмета постоје коруптивни елементи – казала је судија Стаменић. – Наша територијална надлежност је шира од надлежности Вишег суда, заправо, подудара се с подручјем које покрива новосадски Апелациони суд – Војводина и општине Шабац и Лозница.


Кривицу за корупцију признало 186 окривљених

У Посебном одељењу Вишег суда у Новом Саду за сузбијање корупције, од почетка марта претпрошле године до 26. фебруара ове, правноснажно је окончано 342 предмета. Од донетих пресуда, чак 186 је завршено прихватањем споразума о признању кривичног дела закљученог између окривљених и тужилаца.

Анализом изречених кривичних санкција, утврђено је да су, осим казни, изрицане и мере одузимања имовинске користи и мере забране вршења позива, делатности и дужности.


У Вишем суду постоји и Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, која је почела да ради 1. јуна 2015. године, и заједничка је за Основни суд у Новом Саду, Виши суд у Новом Саду и Апелациони суд у Новом Саду, у кривичним поступцима који се воде пред тим судовима.

Како је навели портпаролка Јелена Остојин, постоји посебна просторија за сведоке и оштећене која је опремљена уређајима за пренос звука и слике и у којој се саслушање посебно осетљивих сведока, малолетних лица и жртава кривичних дела обавље без присуства странака и учесника кривичног поступка. Тиме се обезбеђују услови за сигурно и безбедно сведочење и помаже оштећенима и сведоцима да превазиђу негативна осећања у вези са својим учешћем у кривичном поступку. На тај начин је испитано више од 100 сведока и оштећених.

Служба обавља послове пружања подршке и помоћи сведоцима и оштећенима кроз давање објашњења њихових улога у кривичном поступку, начина на који се постављају питања пред судом, правне терминологије, наплате трошкова доласка и све остале правне информације у вези с њиховим сведочењем. Са запосленим у Служби сведоци и оштећени неће моћи да разговарају о садржини исказа нити ће моћи да добију правне савете који се тичу самог сведочења.

М. Вујачић

EUR/RSD 117.5751
Најновије вести