Дуже од деценије посао чекају 9.872 Војвођана

НОВИ САД: На крају прошлог месеца на евиденцији незапослених у Војводини било је 101.159 лица, што је 15.159 мање него на крају јануара.
Posao,NZS Foto: Dnevnik.rs/ilustacija
Фото: Dnevnik.rs

Наиме, на крају јануара ове године у Војводини је било 116.793 незапослених, а подаци НСЗ-а показују да их је у протеклих девет месеци до посла дошло 15.159. Када се број незапослених у Војводини на крају септембра пореди с крајем августа ове године, за месец дана посао је добило 1.659 људи.

У првих девет месеци ове године највише радника запослено је у Јужнобачкој области, тако да је она на крају прошлог месеца на евиденцији незапослених имала 32.379 лица, а на почетку године 37.176, што значи да је посао добило 4.796 људи. Јужнобачка област је у истом периоду смањила број незапослених за 2.725, па их је на крају септембра на Бироу рада било 20.340, а првог месеца ове године 23.065. У Западнобачкој области истовремено је запослено 2.396 људи: на крају прошлог месеца било је 11.800 незапослених, а на почетку године 14.196. У Сремској области за девет месеци ове године посао је добило 2.083 људи, те их је крају септембра на евиденцији НСЗ-а било 13.730, а на почетку године 15.813.

До већег запошљавања у првих девет месеци дошло је и у Средњобанатској области. Посао је добило 1.619 радника: на крају прошлог месеца на Бироу рада било је 9.173, а на почетку године  10.792. Најмање запослених у првих девет месеци, по подацима НСЗ-а, било је у Севернобанатској области – 747 радника, па их је на крају септембра на Бироу било 6.919, а на почетку године 7.666. Испред те области по броју радника запослених за првих девет месеци је Севернобачка, где је до посла дошао 791 радник – на крају прошлог месеца било је 7.294 незапослених, а на почетку године 8.085.

На крају прошлог месеца – а то су подаци који се већ месецима понављају – у многим војвођанским областима на евиденцији незапослених било је више лица без квалификација него квалификованих. Тако у Севернобачкој и Севернобанатској области на Бироу рада и даље има више лица без квалификација него оних с њима, док је ситуација у Средњобанатској, Јужнобанатској, Јужнобачкој и Сремској области боља, али и у њима је велики број незапослених који немају квалификације.

Од укупно 101.635 лица који су на крају прошлог месеца била на евиденцији незапослених у Војводини, њих 9.872 је било старости од 60 до 65 година, 13.889 је имало од 55 до 59 година, а 12.939 између 50 и 54. Осим њих, на евиденцији је 11.768 лица старости од 45 до 49 година, затим 11.940 оних који имају између 40 и 44, као и 11.365 старих од 35 до 39 година. На војвођанском Бироу рада има и 10.320 незапослених старих од 30 до 34 године, 9.555 оних између 25 и 29 година, као и 6.541 лице старо од 20 до 24 године. Међу незапосленима на крају прошлог месеца било је и 3.446 старих од 15 до 19 година.


Свака пета новчана накнада у Војводини

У Србији 35.336 незапослених примају месечну новчану накнаду, а у Војводини их је на крају прошлог месеца било 7.729. Највише незапослених који примају новчану накнаду има на евиденцији у Новом Саду – 2.448, затим у Сремској Митровици – 1.309, Панчеву – 939, Сомбору – 937, Зрењанину – 760, Кикинди – 509, Суботици – 504 и Вршцу – 323.


На војвођанској евиденцији незапослених на крају септембра 12.508 лица на посао је чекало дуже од деценије, док посао од осам до десет година тражи 5.516 људи. Од пет до осам година посао у Војводини тражи 11.461 лице, од три до пет година њих 11.610, а од две до три године 7.835. Једну до две године посао је на крају септембра тражило 13.530 незапослених. Од девет до 12 месеци у Војводини на посао чека  6.254 незапослена, а од шест до девет месеци њих 7.479. Од три до шест месеци посао у Војводини тражи  9.309 лица, а до три месеца њих 16.133.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.3909
Најновије вести