ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА Купци и трговци пре суда могу изгладити спор

Потрошачи и Србији требали би да ускоро добију бољу и свеобухватнију заштиту него до сада. Недавно је завршена јавна расправа о Нацрту измена Закона о заштити потрошача.
prodavnica market
Фото: pixabay.com

Након сумирања расправе, тај обогаћени законски текст требало би да прође Владу Србије и крене у скупштинску процедуру.

Највише пажње ових дана је изазвала најава увођења регистра забаране за телемаркетинг. Међутим, ту су и друге новине које би и те како могле помоћи потрошачима да остваре своја права брже и једноставније. То су вансудска поравнања у спору на релацији потрошач–трговац те увођење евиденције потрошачких спорова. Тим новинама најављени законски текст се приближава европској пракси, односно директивама које регулишу ту област. У преговрима с Европском унијом поглавље 28 посвећено је заштити потрошача и здравља, а Србија га још није отворила.

Највише се ових дана говорило о будућем регистру у којем ће се евидентирати бројеви телефона потрошача који не желе да им трговци рекламирају и нуде робу на тај начин. Забрана ће се односити и на електронске комуникације, попут имејла, али и на телефакс. Регистар ће водити регулационо тело надлежно за електронске комуникације.

За спорове вредности до 500.000 динара неће се плаћати такса

Измене Закона предвиђају да ће судови који су надлежни за решавање потрошачких спорова бити у обавези да воде евиденцију потрошачких спорова те да податке из евиденције прослеђују Министарству трговине на обрасцу који ће бити прописан. У парничном поступку потрошач неће плаћати судску таксу за тужбу ако вредност спора не прелази 500.000 динара.

Што се тиче вансудског решавања спорова, то је, како име каже, поступак који се одвија ван судова а током којег ће потрошач и трговац решавати спор. Када пожели да оствари своја права, потрошач ће морати да крене од трговца, и то преко рекламације. Трговац ће бити у обавези да рекламцију прими. Уколико то не жели да учини, мораће то да образложи. Трговац који позитивно реши рекламацију неће морати да је евидентира било где уколико је све ишло усменим путем.


Једна одредба не поништава уговор

Све одредбе уговора које потрошач потпише а нису у складу са Законом биће ништаве, односно потписник неће морати да их испоштује. Међутим, једна одредба не чини ништавим цео уговор. Одредбе које су у складу са Законом о заштити потрошача, као и другим законима, примењиваће се и када се та која није усклађена избрише. Због једне неисправне одредбе неће се цео уговор поништавати.


Промена ће бити у области туристичких услуга. Путници ће морати да добију све информаицје о путовању. Ту се подразумева основна карактеристика пута, подаци о организатору, начину плаћања цени, минималном броју путника, о пасошу, визама. Уколико организатор путовања не пружи информације о свим трошквима, путник није у обавези да те ненајваљене трошкове плати. Организатор путовања сносиће одговорност и за све грешке које се појаве због техничких недостатака или саме услуге путовања које су део аранжмана.

Д. Вујошевић

 

 

 

EUR/RSD 117.5571
Најновије вести