ЗАРАДЕ Нафташима просечна плата јача од 1.200 евра

По подацима Републичког завода за статистику просечна априлска зарада у Србији била је 56.645 динара, а као и увек, многе коверте биле су тање, али је било и оних и које се сместило и више од три просечне плате у републици.
Isplata/Dnevnik.rs/arhiva
Фото: Dnevnik.rs

Ни у једној области просек зарада у априлу није премашио 100.000 динара, од укупно 19 области просечна априлска зарада је у шест била виша од републичког просека, а у 13 су примања била нижа од тог просека.

Највишу просечну априлску зараду примили су запослени у финансијској делатности и делатности осигурања- 99.212 динара, а највише просечне априлске зараде исплаћене су у области саобраћај и складиштење и то запосленима у ваздушном саобраћају - 176.562 динара. Најмање новца су, у просеку, зарадили запослени у области услуге смештаја и исхране- 34.131 динара, а у тој области су они који припремају и послужују храну и пиће примили најтање коверте 31.242 динара.

143.749 динара зарада у експлоатацији сирове нафте  и природног гаса

Поред запослених у финансијској делатности и делатности осигурања највише просечне априлске зараде примили су запослени у области информисање и комуникације- 95.444 динара, а потом у области снабдевање електричном енергијом, паром и гасом- 92.066 динара. У рударству је просечна априлска зарада била 88.738 динара, стручним, научним, иновационим и техничким делатностима 67.131 динара, док је просечна зарада запослених у државној управи и обавезном социјалном осигурању била 64.841 динара.

Једина област у којој је просечна априлска зарада била нижа од 40.000 динара су услуге смештаја и исхране, а тај праг су, за око 1.600 динара премашиле просечне зараде запослених у осталим услужним делатностима- 41.607 динара. Просечне априлске зараде мање од просечне у републици примили су и запослени у области уметност, забава и рекреација- 45.786 динара, трговина на велико и мало и поправка моторних возила- 46.234 динара. Запослени у пољопривреди, шумарству и рубарству у априлу су имали просечне зараде 47.473 динара, готово исто као и запослени у грађевинарству- 47.593, а слично зараде биле су и у области снабдевање водом и управљање отпадним водама- 47.754 динара. Просечна априлска зарада у прерађивачкој индустрији била је 49.140 динара, а у административним и помоћним услужним делатностима 49.456 динара.

31.242 динара плата  у припреми и послуживању хране

Плате више од 100.000 динара у априлу су зарадили запослени у неколико делатности. Тако су они који раде у експлоатацији сирове нафте и природног гаса у просеку зарадили 143.749 динара, услужним делатностима у рударству 142.935 динара, а производњи дуванских производа 129.380 динара. Запослени у производњи кокса и деривата нафте у априлу су зарадили 108.568 динара, они који се баве рачунарским програмирањем и консултантском делатношћу- 126.961 динара, а у области финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова- 111.723 динара. 


Просечне зараде више од 50.000 динара

У неколико области просечне априлске зараде биле су више од 50.000 динара, али и ниже од републичког просека. Међу њима је област саобраћај и складиштење, у којој је исплаћена највиша априлска плата, али је просечна зарада 50.366 динара. Запослени у образовању у априлу су, у просеку, зарадили 55.328 динара, а здравственој и социјалној заштити - 55.389 динара. Запослени у делатности пословање некретнинама су с просечном зарадом од 56.342 динара за око 300 динара остали испод црте у односу на републички просек.


Много је више запослених који су у априлу зарадили мање од 40.000 динара. Тако су запослени у рибарству и аквакултури у априлу, у просеку, зарадили 38.372 динара, производњи одевних предмета 35.009 динара, производњи коже и предмета од коже 37.911 динара. У делатности прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја, просечна априлска зарада била је 33.235 динара, а у производњи намештаја 39.378 динара. Они који раде у осталим прерађивачким делатностима у априлу су зарадили  39.779 динара,  просек зарада оних који поправљају рачунаре и предмете за личну употребу био  је 32.531 динара, док је за остале личне услужне делатности просечна зарада била 32.445 динара. Запослени који пружају остале стручне, научне и техничке делатности у априлу су, у просеку, зарадили 37.555 динара, у делатности туристичке агенције, тур оператори и резвације- 39.063 динара, заштитне и истражне делатности- 38.947, док су у области услуге одржавања објеката и околине зараде биле 37.212 динара. 

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести