Комуникација са Апелационим судом у Београду сада и е-мејлом

БЕОГРАД:  Апелациони суд у Београду саопштио је данас да ће грађани убудуће моћи да са тим судом комуницирају и путем електронске поште, као и да на исти начин добијају и одговоре од Управе суда.
Apelacioni sud
Фото: Танјуг/видео архива/Апелациони суд

Путем електронске поште (адреса: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs) суду се могу обраћати сви који имају квалификовани електронски потпис и који тако потписан електронски документ доставе суду путем електронске поште у прилогу мејла, наводи се у информацији суда, која је објављена на његовом сајту.

На овај начин, како се додаје, овај суд је дао значајан допринос да се на што бржи и једноставнији начин учини доступним оним лицима која су било као странке или као трећа лица упућена на његов рад.

Лица која се на овај начин обраћају суду дужна су да означе и адресу електронске поште коју су одредили за пријем потврде о пријему документа у електронском облику, односно адресу пребивалишта или боравишта, тј. адресу овлашћеног лица за пријем писмена ради достављања потврде путем јавног поштанског оператера (ПТТ).

Информације о формату електронског документа, о томе како се врши потписивање електронског документа квалификованим електронским потписом и подешавањима апликација за потписивање квалификованим електронским потписом, сва заинтересована лица могу добити на интернет страници квалификованих пружаоца услуга од поверења.

Поднесци се могу предати Апелационом суду у Београду електронским путем преко електронске поште која је одређена за пријем електронских докумената: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Апелациони суд појашањва да се електронска пошта пристигла на званичну адресу у току дана од 00:00 до 24:00 часа, заводи првог наредног радног дана, под датумом пријема, а уноси се према временском редоследу пријема.

Изузетно, када се рокови рачунају на сате, електронска пошта се заводи истог дана према временском редоследу пријема.

Управа Апелационог суда у Београду је предузела мере и да управе свих нижестепених судова са подручја овог суда убудуће свој рад организују на наведени начин, а све у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и одговарајуцим посебним законима и подзаконским актима који регулишу ову област рада судова.

Судови са подручја Апелационог суда су Виши суд у Београду, Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Младеновцу и Основни суд у Обреновцу, Виши суд у Ваљеву, Основни суд Ваљеву, Основни суд у Мионици и Основни суд у Убу, Виши суд у Панчеву, Основни суд у Вршцу и Основни суд у Панцеву и Виши суд у Смедереву, Основни суд у Великој Плани и Основни суд у Смедереву.

EUR/RSD 117.5825
Најновије вести