Лане 1.804 тужбе због уједа паса луталица

Извештај о раду Правобранилаштва Новог Сада у 2015. години Скупштина града усвојила је почетком јула. Оно што се на први поглед може видети у извештају,

јесте да је Правобранилаштво, на основу измене Закона о правобранилаштву, до 31. маја прошле године преузело заступање установа чији је оснивач град, као што су „Радосно детињство“, социјалне, здравствене и установе културе, што је утицало на пораст броја предмета, највише парничних. Од градских установа Правобранилаштво је преузело 469 предмета, а од „Зоохигијене и ветерине“ 426 предмета где се због уједа напуштених паса солидарно туже град и предузеће. 

Тако је Правобранилаштво у прошлој години примило 6.916 предмета, док је из ранијих година пренето нерешених 4.817 предмета. Од укупно 11.733 предмета у 2015. години решено је 4.851, док је 6.882 „у раду“. У 2014. години Правобранилаштво је радило на 6.930 предмета. Како се наводи у извештају, који је потписала Градски правобранилац Лидија Јарамаз Лисица, сви нерешени предмети углавном су из парничног, извршног и управног поступка и њихово решење искључиво зависи од рада судова и других органа који воде поступке. Уједи паса луталица представљају највећи део од 4.603 парнична предмета, и због тога је град тужен у 1.804 случаја.

Према извештају, судска пракса показује да се тужбени захтеви за накнаду штете углавном усвајају у целости, а забележен је пораст тих случајева. Из Правобранилаштва наводе да је увођењем могућности за вансудско поравнање, град омогућио од краја октобра до краја децембра 2015. године 25 поравнања у износима од 40.000 до 80.000 динара, те тиме уштедео судске таксе и затезне камате. Као и код паса, и код тужби због упадања у рупе и сливнике на јавним површинама забележен је пораст броја предмета, те је град тужен у њих 315.

У случају где је Правобранилаштво заступало „Радосно детињство“, које је тужено од стране запослених због умањених плата од октобра 2013. до октобра 2014. године, у сваком од 621 предмета предложено је да се признају захтеви запослених и да се донесу пресуде на основу признања, како би се избегли даљи судски трошкови и трошкови вештака. Касније у извештају стоји да је у децембру постигнуто 375 судских поравнања у овој установи. У 221 предмету Нови Сад се спори око накнада за експропријацију земљишта, а ради се о врло великим сумама новца, те је у извештају Правобранилаштва за пример дато пет случајева где се ради о цифрама од 34,4 до 71,4 милиона динара.

Ипак, ти износи су скоро занемарљиви у односу на онај Илије Девића који, као акционар АТП „Војводина“ тужи град због неиспуњења уговора с АТП „Војводином“ и на име штете тражи готово 5,7 милијарди динара. У извештају се наводи да је овај поступак у току у првом степену.
Није само град тужени, већ и тај који тужи, и то „Боровицу транспорт“ из Руме и „Путеве“ из Сремске Митровице, како би повратио скоро 463 милиона динара на име неоправданог аванса за изградњу Булевара Европе. И овде је првостепени поступак у току, као и у  предмету где Нови Сад потражује зграду некадашњег ДП „Неимар“  у улици Стевана Брановачког 3, а у трећем случају Нови Сад је умешач у спору где држава тужи „Слогу“ из Каћа због отуђивања државног земљишта, и који се налази на другом степену пред Апелационим судом.

Правобранилаштво је у извештају предложило градским управама да у извршним спровима обавезе измирују у законским роковима како би се умањили евентуални трошкови извршења и затражило да се запосле људи на седам непопуњених систематизавних места у Правобранилаштву како би оно у пуном капацитету могло да се носи с повећаним бројем предмета.

С. Крстић

 

EUR/RSD 117.3637
Најновије вести