Правилником до боље заштите безбедности деце на игралиштима

БЕОГРАД: Правилником о безбедности дечијих игралишта чија је пуна примена почела 23. новембра, уводе се европски стандарди за опрему која се поставља на дечја игралишта који подразумевају захтеве за безбедност у погледу материјала, пројектовања и израде, чиме се безбедност деце подиже на виши ниво, речено је данас на скупу у Привредној комори Србије у Београду.

На обуци о битним захтевима новог Правилника речено да је суштина да се безбедност деце унапреди и смањи могућност повреде на минимум, а ако дође до ње, да се зна ко је одговоран за шта у том поступку.

Правилник је дефинисао рок од три године да се сва игралишта доведу у безбедно стање, што значи да ће нова да се граде у складу са стандардима и другим захтевима из Правилника, а постојећа ће за те три године морати да се прилагоде.

Након ступања на снагу 25. августа, Правилник је имао одложену примену од три месеца, те је његова примена обавезна од 23. новембра. 

Период од три месеца је био период усаглашавања, који пре свега служи да би се именовала тела која ће вршити контролу игралишта и да би се упознали сви остали субјекти на које се Правилник односи, речено је на скупу.

Секретар Удружења за стручне, научне и техничке делатности у Привредној комори Србије Љубиша Димитријевић указао је на важност доношења овог правилника као и то што су у његовој изгради и доношењу учествовале све интересне групе .

Он је рекао да су обуке учесника у доношењу овог прописа важне како би се отклониле све нејасноће.

Помоцник министра привреде Александар Старчевић рекао је да су Правилником дефинисани сви учесници у самом постуку, од пројектовање, до монтаже, одржавања и одговорности у свим тим сегментима.

Он је указао да ће се игралишта градити у складу са европским стандардима 11076 и 11077, како у погледу дефинисања опреме која се уграђује, тако и подлоге које морају бити безбедне са становништа висина, покретних делова, као и одговарајућег квалитета.

"Суштина је напокон да се унапреди безбедност деце и смањи могућност повреде на минимум, и ако дође до ње, да се зна ко је одговоран за шта", рекао је Старчевић.

До сада је ова област била регулисана само Законом о општој безбедности производа, и справе су се посматрале као производ и као такве су стављане на игралиште.

"Препознали смо доста простора да можемо да ту област уредимо на најбољи могући начин и овим правилником смо је уредили", рекао је Старчевић.

Сва игралишта биће израђена по европским стандардима, а у прелазном периоду радови на постојећим игралиштима ће се обављати у циљу усклађивања са захтевима новог Правилника, речено је на скупу.

Према новом пропису, подлога на игралиштима ће морати да буде таква да поседује својство ублажавања (амортизације) удара, од природних материјала попут песка, траве, шљунка, малча или од гуме, док справе могу бити више "креативне" како би развијале моторику деце. 

Подлога мора да буде таква да дете приликом пада не доживи озбиљнију повреду, односно да се заправо могућност повреде сведе на минимум.

Правилник је дефинисао рок од три године да се сва игралишта доведу у безбедно стање, то значи да ће нова да се израђују у складу са стандардима и другим захтевима из Правилника, а постојећа ће за те три године морати да се прилагоде.

Опрема која није исправна мораће да се уклони или поправи, а казне за кршење захтева Правилника су законом прописане.

Када дође до оштећења справа и других елемената у оквиру игралишта, трошкове поправке сносиће власник, односно осигуравајуће куће, ако власници осигурају игралишта..

Након истека прописаног рока од три године, игралишта која се не буду довела у безбедно стање биће забрањена за коришћење. 

EUR/RSD 117.3121
Најновије вести