Трећина незапослених у Војводини има између 50 и 65 година

НОВИ САД: По подацима из Статистичког билтена Националне службе за запошљавање, на крају прошлог месеца у Војводини је било 116.253 незапослена лица, што је петина од укупног броја лица без радног места у Србији, који је почетком октобра било 553.962.
Nezaposleni/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Током прошлог месеца у Војводини је запослено 1.939 људи, што је 329 више него у августу. Највише радника прошлог месеца запослено је у Јужнобачкој области – 873, затим у Сремској – 377, па у Севернобачкој – 283, Јужнобанатској – 130, Средњобанатској – 123, Западнобачкој – 121, а најмање у Севернобанатској – свега 32.

Највише незапослених у Војводини на крају септембра забележено је у Јужбоначкој области – 35.925, затим Јужнобанатској – 23.805, Сремској – 15.949, Западнобачкој – 13.552, Средњобанатској – 10.718, Севернобачкој – 8.634 и Севернобанатској – 7.670.

Од укупног броја незапослених у Војводини, највише је оних старих између 55 и 59 година – 15.297, затим оних који имају између 50 и 54 године – 14.944. На евиденцији незапослених у Војводини је и 9.453 лица која имају између 60 и 65 година живота. Дакле, на крају прошлог месеца на евиденцији незапослених у Војводини између 50 и 65 година било је 39.694 људи, што је трећина укупног броја лица која траже посао. Они спадају у групу теже запошљивих и велико је питање да ли ће наредних месеци посла за њих бити или ће, попут млађих, морати да иду на преквалификацију или обуку да би обезбедили било какво радно место.


Готово половина незапослених нестручна    

Од укупно 116.253 незапослена лица у Војводини на крају прошлог месеца, чак 47.449 је нестручно, док је стручних 68.804. У две војовђанске области број нестручних који траже посао већи је од оних са стручношћу: у Севернобачкој области има 4.376 нестручних и 4.258 стручних, а у Севернобанатској 4.308 без стручности и 3.362 стручне.

Најбољи однос стручних и нестручних незапослених има Јужнобачка област: 24.305 има стручност, а11.620 нема. У Јужнобанатској области је 10.340 нестручних и 13.465 стручних, у Западнобачкој 4.912 нестручних и 8.640 стручних, док је у Сремској области 9.076 стручних и 6.873 нестручних.      


На посао чека и 13.414 лица између 45 и 49 година, затим 13.701 које има између 40 и 44 године, 13.153 старости између 35 и 39 година, 12.532 која имају између 30 и 34 године, као и 11.641 између 25 и 29 година. На евиденцији незапослених у Војводини крајем септембра нашло се и 8.396 младих између 20 и 24 године, као и 3.722 оних који имају од 15 до 19.

Крајем септембра у Војводини је било највише оних који на посао чекају до три месеца – 19.350, затим незапослених који га траже од пет до осам година – 14.527. На посао од три до пет година чека 13.656 незапослених, од две до три године њих 10.686. Дуже од десет година посао траже 13.174 незапослена, док 6.211 њих на њега чека од осам до десет година. Мање од годину посао тражи 5.790 лица, од шест до девет месеци 7.835, а од три до шест месеци 9.646.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.1695
Најновије вести