Кров над главом губи се због дуговања банкама

Јавни извршитељи на порталу “Добаш“ објављују јавне позиве за продају непокретне и покретне имовине у Србији, а веома често је реч о некретнинама које су биле под хипотеком неке банке па дужник није редовно могао да измирује кредит.
zgrade porez, fbakic
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Процењује се да је тренутно активно преко 700 хипотека јер толико има станова, локала и осталих некретнина које банке продају пошто дужници не могу да отплаћују кредите. Цене одузетих некретнина ниже су од тржишне вредности па се за многе од њих тражи 70, 50 па чак и 30 одсто од стварне вредности.

Скоро да нема града у Војводини у којем се не продају куће и станови које су биле под хипотеком неке од банака, а у наредних месец дана – према огласима објављеним на порталу “Добаш“ -  купци ће моћи да их пазаре у Суботици, Ади, Новом Саду, Апатину, Бечеју, Пећинцима, Сомбору, Врбасу, Шиду, Зрењанину, Беочину, Чуругу...

Иако је породична кућа у Сомбору процењена на 2.044.167 динара, почетна цена за њу је 17.465 евра односно 70 одсто од процене. За једнособан стан у Суботици почетна цена је 15.076 евра и она је заправо представља 70 одсто од процењене вредности која износи 2.542.736 динара. Породична зграда и земљиште у Беочину продаје се за 20.961 евра, што је, такође, 70 одсто од процењене вредности од 3.533.424 динара.

Стамбено-пословни објекат у Зрењанину, који је процењен на 5.434.380,99 динара продаје се за 32.238 евра, што је 70 одсто његове вредности. У истом граду продаје се и породична стамбена зграда која је процењена на 2.976.000 динара, а сада се може купити за свега 7.566 евра, што је само 30 одсто од првобитне процене.


Сујеверје спречава већи број купаца

Иако су цене станова и кућа које се продају у наредних месец дана знатно ниже од тржишних, купаца за неке од њих неће бити ни овога пута због тога људи када чују да је реч о имовини која се неком одузима често одустају од куповине. Искуства агенција за некретнине показују да су наши грађани сујеверни и да не воле да купе оно што је неком одузето иако су дужници свесно под хипотеку ставили управо кров над главом и довели себе у ситуацију да га изгубе.


За породичну стамбену зграду у Суботици треба издвојити 9.431 евро, што је 70 одсто од процењене вредности која износи 1.589.720,06 динара. Једноипособан стан у Новом Саду, у самом центру града, продаје се за 37.823 евра, а и то је 70 одсто од процењене вредности. У Суботици стамбени објекат кошта 14.046 евра, што је 50 одсто од процењене вредности која износи 3.314.830,40 динара.

Породична кућа у Бечеју продаје се за 5.400 евра, а у Пећинцима за 2.500 евра. За породичну кућу у Сомбору почетна цена је 16.800 евра, док породична кућа у Врбасу, али с дуплим габаритом, кошта 37.718 евра, што је 70 одсто од процењене вредности која износи 4.450.705,74 динара.

Четворособан стан у Шиду нуди се по цени од 18.409 евра и то представља 50 одсто од процењене вредности која износи 4.344.608 динара. За половину процењене вредности може се купити и двособан стан у Зрењанину. Он се продаје за 15.367 евра, а процењена вредност ове некретније је 3.626.686 динара.

На пораталу “Добош“ у понуди банака су и друге непокретности – њиве, земљиште, воћњаци, виногради, али и покретна имовина дужника.  Проценат ненаплативих стамбених кредита ове године је знатно нижи од претходних и креће се око пет одсто. Постоје два модела продаје оваквих станова и кућа. Први модел је када надлежни суд, на предлог банке, продаје непокретности. Одузете некретнине на првој аукцији продају се по почетној цени од 70 одсто процењене вредности, док на другој аукцији почетна цена пада на 50 одсто. У другом моделу, аукцију организује сама банка.

Продаја некретнине може да се обави у одређеном року и непосредном погодбом. У јавном надметању могу да учествују само лица која су претходно положила јемство. Код продаје непосредном погодбом купац полаже јемство лицу са којим закључује уговор и то непосредно пре закључења. По тако сниженим ценама некретнине не може да купи дужник банке, судија, судски извршитељ или проценитељ у поступку.

Цена одузетих некретина утврђује се у складу с више закона, најчешће у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, а може и на основу Закона о стечају, Закона о хипотеци или Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, а у зависности од посутпка у којем се продаја обавља.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести