ПОКРАЈИНА ОБЕЗБЕДИЛА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ Органској пољопривреди ИНЈЕКЦИЈА ОД 14 МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу новца за суфинансирање трошкова ради набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у Војводини у 2024, за шта је определила 14 милиона динара.
а
Фото: Dnevnik.rs

Конкурс је отворен до 24. маја, а бесповратно се по једној пријави најмање може добити 50.000, а највише два милиона динара.

Како је наведено у конкурсу, бесповратно се даје 80 одсто новца у односу на трошкове инвестиције.

Додаје се да се новац без враћања утврђују у процентуалном износу од вредности остварене прихватљиве инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност (ПДВ) и других неприхватљивих трошкова.

Фото: Dnevnik.rs

Намера конкурса је да се унапреди органска производња у Војводини.

Право на подстицаје имају активна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и то: физичка лица (носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава и предузетници) правна лица (привредна друштва, земљорадничке задруге и сложене задруге) и верске заједнице (цркве и манастири).

Конкурс је отворен до 24. маја

Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на број телефона 021/487-4601, од 12 до 14 часова.


Посебни услови

Конкурсом су предвиђени и специфични услови. Произвођачи морају да се налазе у периоду конверзије, затим ако им је завршен период конверзије и налазе се у поступку издавања сертификата и имају сертификовану биљну или сточарску производњу (укључујући аквакултуру и пчеларство).

Један од услова је и да у наредних пет година остану у систему органске производње.


Текст конкурса, правилник, образац пријаве и упуство о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Пријаве треба слати поштом на адресу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „Конкурс за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизанизације, машина и опреме за органску производњу”.

Пријава се може предати и лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради покрајинске владе, радним данима од 9 до 14 часова, као и електронским путем - гроСенс платфома на начин описан у Упуству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа.

З. Делић

EUR/RSD 117.0672
Најновије вести