Пословање највећих групација профитабилно, али бележе пад

БЕОГРАД: Највеће економске целине у Србији, односно групе повезаних и зависних предузећа, пословале су у прошлој години укупно гледано профитабилно, остваривши позитиван нето резултат од 144.849 милиона динара, али који је мањи за 31 одсто у односу на 2017. годину.
Opadanje
Фото: Dnevnik.rs

Нето добитак су исказале 544 економске целине у којима је било 1.670 зависних и повезаних правних лица, а нето губитак 123 целине, које су обухватале 325 зависних и повезаних правних лица.

Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2018. години.

АПР је извештај сачинио на основу података из консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2018. и 2017. годину, које су матична привредна друштва доставила Агенцији у складу с рачуноводственим прописима.

Према броју повезаних правних лица, највећу групацију чини економска целина "Делта Холдинг" доо Београд, коју је чинило 57 правних лица (од којих је 17 пословало у иностранству), затим следи група "Им Матијевић" доо Нови Сад, у којој су консолидована 43 привредна друштва (од којих је једно пословало у Хрватској), група "Коефик" доо Београд, са 36 правних лица (од којих је 15 пословало у иностранству) и "МК Гроуп" доо Београд, која је обухватала 32 правна лица.

Са великим бројем правних лица биле су и економске целине "И&Ф МцЦанн група" доо Београд(31), "МПЗ Аграр" доо Београд (28) и "МК Холдинг" доо Београд (27).

Регистратор у Регистру финансијских извештаја Ружица Стаменковић објаснила је да су у анализи дате укупне финансијске перформансе 667 економских целина, чија су матична привредна друштва имала контролу над 1.995 зависних и придружених правних лица.

Она је нагласила да је прошле године повећан број правних лица која су обухваћена консолидацијом, и то за 17 економских целина и за 30 зависних и придружених правних лица у односу на 2017. годину.

Стаменковић је истакла да је у економским целинама било запослено 310.869 радника и да се у прошлој години повећао број запослених за 9.709 радника.

У извештају је приказано по 20 целина са највећим пословним приходима и нето добитком, са највећом пословном имовином и капиталом, као и са највећим нето губитком и укупним губитком, а уз то је дата и кратка анализа пословања и специфичности водећих економских целина према вредностима тих перформанси.

На нивоу економских целина у 2018. је благо повећан обим укупне пословне активности, тако да су укупни приходи од 3.661.249 милиона динара већи за четири одсто, док су укупни расходи у висини од 3.484.768 милиона динара порасли за 6,4 одсто на годишњем нивоу.

Из пословних активности је остварен добитак од 224.461 милион динара, који је нижи за 6,2 процената од прошлогодишњег, а у делу финансирања и осталих активности је исказан негативан резултат.

Губитак из финансирања износи 25.633 милиона динара (у 2017. добитак од 29.789 милиона динара), а губитак из осталих активности 22.040 милиона динара и смањен је за 7,9 посто.

Економске целине су на укупном нивоу пословале профитабилно, остваривши позитиван нето резултат од 144.849 милиона динара, који је мањи за 31 одсто у односу на претходну годину.

Нето добитак су исказале 544 економске целине у којима је било 1.670 зависних и повезаних правних лица, а нето губитак 123 целине, које су обухватале 325 зависних и повезаних правних лица.

Економске целине су пословале уз нешто увећане финансијске капацитете у поређењу са претходном годином, а њихова финансијска структура је благо поправљена, кажу из Агенције за привредне регистре.

Пословна имовина износи 5.204.784 милиона динара, а капитал 2.625.000 милиона динара, и повећани су за 3,3 процената односно 5,1 одсто.

С друге стране, иако још увек чине преовлађујући извор финансирања, укупне обавезе у висини од 2.761.251 милион динара су смањене за 2,6 одсто, па је и степен укупне задужености опао (са 1,29 на 1,13).

Истовремено, кумулиран је губитак, за петину мањи од прошлогодишњег, у износу од 887.789 милиона динара.

EUR/RSD 117.5929
Најновије вести