Футошки парк добија заливни систем

Предлог програма инвестиционих активности и услуга ЈКП „Градско зеленило” за 2021. годину за обављање делатности од општег интереса, усвојила је у новембру прошле године Скупштина града.
д
Фото: Дневник/В. Фифа

За реализацију програма је у буyету Града планиран износ од 617.764.000 динара, од чега ће за капиталне субвенције ићи 167.764.000 динара, док је за услуге из делатности планирана сума од 450.000.000.

Што се тиче капиталних улагања, планира се набавка мањег утоваривача с додатном опремом „вов сат”, вредног 8.064.000 динара. Он би се користио за планирање земљаних површина, извођење грађевинских радова и слично. За изградњу заливних система у граду издвојено је 156.700.000 динара. У низу мера неге, подизања и одржавања зеленила од кључног је значаја операција заливања, која треба да надокнади природни недостатак влаге у земљишту. Стога је неопходна шира примена аутоматских заливних система јер би омогућила квалитетно и ефикасно заливање зеленила свих категорија. Тежња је да се у блиској будућности на што више места у граду изграде савремени системи за наводњавање, који би се напајали подземном водом с формираних изворишта, преко бушених експлоатационих бунара.

У почетној фази планирана је изградња аутоматских заливних система на Булевару Европе, на делу од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману, заједно с Улицом Полгар Андраша и кружном раскрсницом. Оне се простиру на 19.316 квадратних метара, а красе их лишћарско дрвеће, шибље и травњак. Велики број стабала је у оквиру постојећег паркинг-простора.

Такође је планиран заливни систем дуж Булевара Михајла Пупина, на простору између тротоара и коловоза, у оквиру постојећег паркинга, као и у разделном острву. На наведеним површинама су обострани двоструки дрворед, шибље, травњак, зелене површине на падини испред робне куће „Базар”, као и цветне површине испред банке Интеза. Укупна зелена површина покрива 11.316 квадратних метара.

Футошки парк обухвата површину од 80. 208 квадратних метара и у њему су заступљене различите категорије зеленила, попут старијих лишћара и четинара, младих садница, шибља, ружичњака, перена, цветних површина и травњака. Изградњом заливног система обухватиће се бунари и опремање изворишта на основу урађене пројектно-техничке документације за уређење и реконструкцију Футошког парка, за коју је планом и програмом планирано 3.000.000 динара. Радиће се и опремање бунара, изградња цевовода, као и опремање заливног система за све категорије зеленила.

За реконструкцију Дунавског парка планирано је 125.000.000 динара. У склопу радова урачунати су трошкови за његово партерно уређење, када ће постојеће асфалтне површине бити замењене декоративним плочама, примереним парковском значају. Партерно уређење ће обухватити уређење свих улаза у парк, а постојећи парковски мобилијар ће бити замењен новим. Планирано је и постављање нове декоративне расвете. Уколико целокупан планирани буyет добијен од

Града не буде довољан за реализацију активности предвиђених Програмом, недостатак ће „Градско зеленило” надоместити сопственим новцем.

И. Бакмаз

 

EUR/RSD 117.1792
Најновије вести