Град огласио продају парцеле на крају Лимана 4: Плац на лицитацији 22. јула

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције објавила је јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 7313/13 к.о. Нови Сад II, површине 6.341 метара квадратних у Улици Иве Андрића.
depresija
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

Ради се о земљишту које се налази на крају Лимана 4, у близини Морнарице, а познатији је као Депресија.

Према плану генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду плац је намењен за изградњу општеградског центра (конкретна намена објекта може да буде из домена трговине, угоститељства, канцеларијског пословања, других услуга, спорта и рекреације, образовања...). Објекат од 13.316 квадрата може да има сутерен, приземље и два спрата, а свака етажа може да има по 4.439 квадрата. Продаје се по почетној цена од 408.182.852 динара.

Фото: Printscreen

Како се наводи у документацији Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, на локалитету постоји изграђена водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа. Северно од парцеле, важећим планом, предвиђена је саобраћајница у оквиру заједничке блоковске површине која још није изграђена.

Јавно надметање за овај плас спровешће комисија у присуству заинтересованих купаца 22. јула у 12 часова, у сали Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3. Текст јавног огласа се налази на веб сајту Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције www.ugzins.rs и на сајту Града Новог Сада.

Н. Х.

EUR/RSD 117.5811
Најновије вести