зоран милошевић

Друштво ПОКРАЈИНА ПОМАЖЕ Прва шанса за десет доктора наука
Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић, уручио је данас 10 уговора у циљу ангажовања незапослених доктора наука, кроз пројекте на некој од високошколских или научноистраживачких установа на територији АП Војводине.
Photo
Политика Одржани 39. Октобарски сусрети у част Михајлу Пупину
ИДВОР: Октобарским сусретима, који су у Идвору приређени 39. пут, обележена је 164. годишњица рођења великог научника и лобисте српског народа Михајла Пупина у његовом родном селу.
Друштво Од Покрајине новац за генску терапију тумора и ДНК профиле
НОВИ САД: На конкурс Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, за чију је реализацију предвиђено 30 милиона динара, стигло је укупно 139 пријава, а одобрено је 35 пројеката.
Друштво Покрајина регресира превоз за више од 2.000 студената
НОВИ САД: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је у овој години, за регресирање превоза студената у међуградском, односно, међумесном саобраћају на територији АП Војводине, обезбедио 20 милиона динара.
Video
Друштво Војводина: За истраживање у уметности 5 милиона динара (Видео)
НОВИ САД: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност издвојио је пет милиона динара за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом на пољу уметности.
Војводина Милошевић обишао Високу школу струковних студија Сирмујум
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА: По­кра­јин­ски се­кре­тар за ви­со­ко обра­зо­ва­ње и на­уч­но­и­стра­жи­вач­ку де­лат­ност проф. др Зо­ран Ми­ло­ше­вић, об­и­шао је Ви­со­ку шко­лу стру­ков­них сту­ди­ја за вас­пи­та­че и по­слов­не ин­фор­ма­ти­ча­ре – Сир­ми­јум у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
EUR/RSD 118.1687
Најновије вести