Повољни резултати пречишћене воде из постројења у Зрењанину

ЗРЕЊАНИН: Разлози због којих је пре више од десет година забрањено коришћење воде за пиће из зрењанинског водовода, пре свих висок ниво арсена, елиминишу се ових дана.
postrojenje1
Фото: Водовод и канализација Зрењанин

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” из Зрењанина је саопштило да је од компаније „Синертек“, која је изградила постројење за прераду воде, добило нове резултате анализе пречишћене воде. Реч је о хемијској и микробиолошкој анализи која је обављена након тестирања само прве две фазе процеса пречишћавања воде у постројењу, односно предтретмана и ултрафилтрације. Анализе је урадио Завод за јавно здравље Зрењанин, као и резултати хемијске анализе који су добијени у лабораторији ЈКП „Водовод и канализација”.

„Анализе Завода за јавно здравље Зрењанин потврдиле су претходне резултате добијене у лабораторији нашег предузећа да је присуство арсена и гвожђа у води у дозвољеним границама. Ниво арсена износи 6 микрограма по литри, а горња дозвољена граница је 10, док је присуство гвожђа још више смањено. Поред ових резултата, утврђено је да је у дозвољеним границама и п-х вредност воде, као и амонијака. Присуство резидуалног хлора и мангана је и даље нешто изнад дозвољених вредности, али је спуштено на ниво који предвиђа ова фаза пречишћавања воде“, истиче руководилац Службе информисања и пословних комуникација у ЈКП „Водовод и канализација” Синиша Гајин.

Резултати Завода показују и да у води нема присуства аеробних мезофилних бактерија, као ни колиформних бактерија. По речима инвеститора, средином прошле седмице започето је тестирање и јоноизмењивача и већ током ове недеље могу се очекивати резултати анализе воде након и ове, треће фазе пречишћавања.

„После добијених резултата започеће и последња финална фаза пречишћавања воде, реверзна осмоза, чиме ће целокупно постројење бити у функцији, па убрзо следи и финална анализа овлашћене лабораторије. Пуштање воде са пречишћивача у градску водоводну мрежу уследиће након што овлашћена лабораторија потврди да вода са пречишћивача испуњава све параметре које прописује правилник о квалитету воде Републике Србије, а биће дозвољена за пиће када забрану уклони овлашћена инспекција. До тада ће и даље део пречишћене воде кружити унутар постројења за пречишћавање, а део бити испуштан у градску канализациону мрежу“, наводи Гајин.

Ж. Балабан

EUR/RSD 117.0413
Најновије вести