Војводина

Војводина Ново Село: Шу­ма у ср­цу окр­ње­не пе­то­кра­ке
Но­во Се­ло на се­ве­ру Бач­ке, по мно­го че­му је по­себ­но, скрај­ну­то под оштрим углом на де­сну стра­ну, ка­да се пре­чи­цом у Ором до­ла­зи пре­ко Ве­ле­би­та из прав­ца Ка­њи­же. Док ни­је из­гра­ђен тај пут пре­чи­цом, Но­во Се­ло је би­ло нај­у­да­ље­ни­је од оп­штин­ског цен­тра Ка­њи­же, јер се мо­ра­ло на­о­ко­ло пре­ко То­то­вог Се­ла, До­ли­на и Оро­ма.
Војводина Олдтајмери заблистали новим сјајем
Олдтајмер креативни студио „Дес Артс“ у сарадњи са Туристичком организацијом Града Сомбора, 13. годину за редом је одржао „Међународни сусрет љубитеља олдтајмера“.
Војводина Некад беше и итебејски сјај...
“Ите­беј је био ме­сто слав­но и сјај­но. Вре­ме­ном се из­ме­ни­ло све. Ни­је ви­ше био на ва­жном пу­ту”, део је тек­ста “Та­ко про­ла­зи сла­ва” Пе­тра Мо­ми­ро­ви­ћа, ко­ји је об­ја­вљен у на­шем ли­сту дав­не 1993. го­ди­не.
Војводина СПС у Оџацима позива на мир и толеранцију
ОЏАЦИ: Изборни штаб Општинског одбора СПС у Оџацима позвао је данас све учеснике изборног процеса да и кампања и избори прођу у мирној, толерантној атмосфери, уз поштовање законских одредаба који регулишу изборне активности, саопштено је из СПС-а.
Војводина Сомбор: Спортска инфраструктура на издисају
​​​​​​​СОМБОР: Некадашњи прослављени одбојкаш, златни и бронзани олимпијац, а сада покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир Батез је са својим сарадником, подсекретаром Патриком Дридом, након обиласка спортских објеката у Сомбору, најавио даља улагања покрајинских власти у овакве објекте, пошто је евидентан проблем у њиховој старости.
Војводина ЗР: Опо­ме­не на че­ти­ри хи­ља­де адре­са
ЗРЕ­ЊА­НИН: Упо­ре­до са мар­тов­ским ра­чу­ни­ма за услу­ге, зре­ња­нин­ско Јав­но ко­му­нал­но пред­у­зе­ће „Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја” ће у на­ред­ним да­ни­ма на адре­се око 4.000 ко­ри­сни­ка у Зре­ња­ни­ну и окол­ним се­ли­ма до­ста­ви­ти и опо­ме­не за не­из­ми­ре­не оба­ве­зе до 28. мар­та.
Војводина Неисправне гасне инсталације као бомба
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: У току је истрага о околностима под којим је у ноћи између уторка и среде једно лице изгубило живот у Сремској Митровици, а тим поводом огласило се саопштењем ЈП „Срем-гас”.
Војводина Светско првенство у туцању јајима у Мокрину
МОКРИН: Васкршње свечаности у Мокрину почињу паљењем ватри Лазарица на мокринским рогљевима, а финале вишедневних свечаности које се одржавају наредних десет дана је 27. Светско првенство у туцању фарбаним јајима на сам Васкрс 16. априла, када ће све почасти припасти такмичару са најтврђим фарбаним кокошијим јајетом.
Војводина На сајмовима запошљавања нуде 1.000 радних места
СОМБОР, СУБОТИЦА: Сомборски Сајам запошљавања, и иначе традиционално добро посећен, ове године је несумњиво потукао све рекорде. Наиме, не само да је до сада највећи број незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање похрлило да преда своје биографије једном од 47 послодаваца, већ је у понуди било чак 500 радних места, што такође није забележно од момента од када се овакви сајмови у Сомбору организују.
Војводина У Суботици обновљен Геронтолошки центар
СУБОТИЦА: Реконструисани шести спрат Дома „Дудова шума“ у Геронтолошком центру у Суботици отворен је данас, а за његову адаптацију и опремање опредељено је скоро 15,5 милиона динара, саопштено је данас из Министарства рада. 
Војводина У Беочину се певало ђелем, ђелем
БЕОЧИН: У организацији Основне школе ,,Јован Грчић Миленко“ из Беочина, у Дому културе обележен је Светски дан Рома.  
Војводина Изградња канализационе мреже у Лугу и Черевићу
БЕОЧИН: За пројекат „Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Луг - Фаза 4“ обезбеђено је мало више од 5 милиона динара, док Општина Беочин из буџета обезбеђује преостали износ од 1,3 милиона динара до укупне вредности пројекта који износи 6,3 милиона динара.
Војводина Јапанске трешње цветају у Сенти
СЕНТА: Јапанске трешње у пуном су свету у центру Сенте. Дрворед јапанских трешања окружује фонтану испред Градске куће у парку од пре неколико година, захваљујући Компанији Јапан тобако интернешнел (ЈТИ) која у овом потиском граду послује више од деценије, од када је постала власник овдашње дуванске индустрије.
Војводина Милошевић обишао Високу школу струковних студија Сирмујум
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА: По­кра­јин­ски се­кре­тар за ви­со­ко обра­зо­ва­ње и на­уч­но­и­стра­жи­вач­ку де­лат­ност проф. др Зо­ран Ми­ло­ше­вић, об­и­шао је Ви­со­ку шко­лу стру­ков­них сту­ди­ја за вас­пи­та­че и по­слов­не ин­фор­ма­ти­ча­ре – Сир­ми­јум у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
Војводина Ротаријанци у Бечеју донирају за про­из­вод­њу тан­дем би­ци­кла
БЕ­ЧЕЈ: Ме­диј­ски еду­ка­тив­ни цен­тар у Бе­о­гра­ду и та­мо­шњи Ро­та­ри клуб по­кре­ну­ли су ла­не ак­ци­ју „Тан­дем“, ко­јом су за­по­че­ли стар­тап про­је­кат на­ме­њен сле­пи­ма. Ов­да­шњи Ро­та­ри клуб Ста­ри Бе­чеј се укљу­чио у ак­ци­ју и тим по­во­дом ор­га­ни­зу­је у суботу, од 18 са­ти ху­ма­ни­тар­но дру­же­ње ро­та­ри­ја­на­ца у двор­цу Бог­да­на Дун­ђер­ског.
Војводина У две седмице поновљен пожар у Тиквари
БАЧКА ПАЛАНКА:  За мање од месец дана два пута је избио пожар у Парку природе „Тиквара“ у приобаљу Бачке Паланке, односно два пута горела је на неколико хектара трска, растиње и дрвеће, а све то је у непосредној близини првих улица, породичних кућа и вишеспратница.
Војводина Олд­тај­ме­ри­ма кроз за­пад­ну Бач­ку
СОМ­БОР: Олд­тај­мер кре­а­тив­ни сту­дио „Дес Артс“ у са­рад­њи са Ту­ри­стич­ком ор­га­ни­за­ци­јом Гра­да Сом­бо­ра, у суботу, а 13. го­ди­ну за ре­дом при­ре­ђу­је Ме­ђу­на­род­ни су­срет љу­би­те­ља олд­тај­ме­ра.
Војводина Војвођанским општинама новац за равномеран развој
НОВИ САД: Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић уручио је данас са покрајинским секретаром за пољопривреду Вуком Радојевићем уговоре председницима локалних самоуправа које су оствариле право на бесповратна средства по основу два конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Војводина Почела обнова пута Зрењанин – Нови Сад
ЗРЕЊАНИН: Дугоочекивана реконструкција државног пута изеђу Зрењанина и Новог Сада, на деоници Жабаљ–Зрењанин, почела је јуче, а из Јавног предузећа „Путеви Србије” обавештавају о измени режима саобраћаја која ће бити на снази до средине новембра.
Војводина Конкурс Банатског културног центра „Сунчан дан”
НОВО МИЛОШЕВО: Банатски културни центар Ново Милошево у сарадњи са Центром за пружање услуга социјалне заштите у Кикинди организује први међународни Фестивал уметничког стваралаштва особа са сметњама у развоју и инвалидитетом под називом „Сунчан дан”.
EUR/RSD 123.1711