На лизинг ради око 70.000 обесправљених радника

Запошљавање преко агенција за запошљавање, популарно названо рад на лизинг, последњих неколико година у Србији је узело маха и све више компанија тако запошљава.

Такав начин радног ангажмана уобичајен је у развијеним земљама, где је, за разлику од наше, тај вид рада законски регулисан, а то ће ускоро бити и у Србији јер је премијер Александар Вучић највио да ће до краја фебруара наредне године бити донет закон који ће се односити на питање ангажмана радника преко агенција за запошљавање.

Наиме, на недавној промоцији „Беле књиге” Савета страних инвеститора, страни послодавци указали су на то да је доношење новог Закона о раду допринело флескибилнијем радном окружењу, али да је потребно и да се прописи у оквиру радног права приближе европским. Страни послодавци истакли су да је неопходно да се законски уреди област радног ангажмана преко агенција за запошљавање јер је то и обавеза Србије, а то би било добро не само за компаније већ и за раднике, пошто је сада такав начин њиховог ангажмана у сивој зони.

И док се чека доношење тог закона, који би требало да допринесе бољем положају радника запослених преко агенција за запошљавање, којих, како се процењује, има око 70.000, треба рећи и да се на тексту закона већ дуго ради, а да је министар за рад Александар Вулин указао на то да би ново законско решење требало да изједначи права оних који раде на лизинг и оних који се запошљавају на било који други начин.

По речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, та материја регулисана је одговарајућом директивом Европског парламента и конвенцијом МОР-а о агенцијама за запошљавањање, која је почетком 2013. године ратифкована у Србији, што нашу земљу и обавезује да такав вид радног ангажмана има.

– Доношење закона о ангажовању радника на лизинг изузетно је важно јер је тај вид запошљавања све чешћи – каже Милић. – Могло би се расправљати о томе да ли је такав начин запошљавања добар, али он постоји и треба га законски ругулисати да би радници имали правну сигурност која им обезбеђује остваривање њихових радничких права.

По његовим речима, састав радне групе која је ради на предлогу тог закон изузетно је широк јер су у њој, осим представника сидниката и Уније послодаваца, и представници министарстава рада и привреде, Националне службе за запошљавање, Завода за статиститку, фондова, Управе за безбедост на раду, Инспекције рада, омладинских задруга и три највеће агенције за запошљавање у Србије.

– Радна група се састала десетак пута, а на последњем званичном састанку представници Министарства рада доставили су нову верзију тог закона. За сада не могу да кажем о каквим је променама реч, али је сигурно да ће се синдикати залагати за то да се новим законом постигне највише и најбоље за раднике – каже Милић.

По његовим речима, међу захтевима је и да радник, који се запошљава преко агенције у тој агенцији има уговор о раду на неодређено или одређено време, у складу са законом, а да услови рада буду најмање једнаки с онима које имају запослени који се запошљавају без посредника/агенције.
– Уз то, зараду би требало да им исплаћује агенција, која треба да уплаћује и порезе, доприносе и осигурање и да буде одговорна за ипслату надокнаде приликом повреда на раду.

Такође, законом би требало да буде регулисано на којим радним местима се могу запошљавати радници на лизинг – а то свакако не могу бити послови с повећаним ризиком и они који укључују бенефицирани радни стаж – радницима мора бити дозвољено синдикално организовање, а потребно је да се законом регулише да се радници на лизинг не могу ангажовати док је у току штрајк – каже Милић. 

Д. Млађеновић
 

Ограничити на десет одсто по фирми

Горан Милић истиче да би закон о запошљавању преко агенција требало да ограничи/пропише број радника који у компанији могу бити ангажовани на лизинг у односу на укупан број запослених.
– Број радника на лизинг би требало би да буде ограничен на максимално десет одсто од укупног броја запослених, а не би требало дозволити да послодавац запошљава радника на лизинг на радним местима који су основна делатност фирме – наводи он

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести