Код предузетника 56.675 радника

По подацима Агенције за привредне регистре у недавно објављеној публикацији о економским целинама у Србији у 2018.години, у нашој земљи лане је пословало 18.473 предузетника који су водили пословне књиге.
 Predzetnička radnja Foto: Dnevnik.rs/arhiva
Фото: Предзетничка радња Фото: Дневник.рс/архива

Од тог броја АПР је обрадио податке за 18.407 преузетника, који су запошљавали 56.675 радника. Број запослених код предузетника лане био је за 5.129 већи него у 2017.години.

Највећи број предузетника, секторски посматрано, лане је пословао у трговини на велико и мало – 6.693 и прерађивачкој индустрији – 3.228 , што укупно чини преко половине свих предузетника. Уједно, та два сектора су и запошљавала највише радника па је тако у трговини било 16.722 запослена, а у прерађивачкој индустрији је на радно место код предузетника одлазило 18.439 запослених.

У анализи АПР-а наводи се да су предузетници у Србији лане увећали обим пословних активности, што се огледа кроз раст укупних прихода али и укупних расхода. Тако су приходи порасли за 6,8 одсто, а расходи за 6,3 одсто. Највећи удео - чак 97,7 одсто укупних прихода предузетника лане су чинили приходи из пословних активности, у склопу којих доминирају приходи од продаје робе и продаје производа и услуга . Те две категорије пословних прихода предузетника увећане су за 3,1 одсто односно 12,2 одсто.

Лане је 14.495 предузетника пословало позитивно, док је негативно пословало њих 3.248. Без нето резултата пословала су 664 предузетника.

Поред предузетника из сектора трговине и прерађивачке индустрије, висок позитиван резултат пословања бележе и предузетници из сектора стручне, научне, иновационе и техничке делатности . Они су били лане профитабилнији за 8,4 одсто него у 2017.години.

Љ. М.

 

Фото: архива Дневника

EUR/RSD 117.5812
Најновије вести