ПОРАСТ ЗАПОСЛЕНОСТИ У Србији на посао иде 2.092.220 радника

По подацима Републичког завода за статистику, у прва три месеца ове године регистровани број запослених достигао је ниво од 2.092.220 лица, што је у односу на исти квартал лане повећање од 3,3 процента, односно 67.705 људи.
fabrika radnici
Фото: serbien.ahk.de

На основу тих показатеља закључује се да је протеклу годину 67.705 људи дошло до радног места.

Највише – 53.568 – посао је протеклу годину нашло у привредним друштвима, предузећима, задругама, установама и другим организацијама, и то у категорији запослених у радном односу. Територијално, раст запослености је доминатно концентирсан на Београдски регион и Војводину.

У протеклој години највише људи – 26.023 – запослило се у прерађивачкој индустрији, у административним и помоћним услужним делатностима – 14.671, услугама смештаја и хране – 6.256 и трговини на велико и мало и поправци моторних возила – 6.039. Занимљиво је да је истовремено једино у јавном сектору број запослених смањен за 6.166.

26.023 радника за годину дана више у прерађивачкој индустрији

Од укупног броја запослених у Србији – 2.092.220 – њих 1.659.118 ради у правним лицима, 351.957 је код предузетника и оних који самостално обављају делатност, док је 81.145 регистрованих индивидуалних пољопривредника. У односу на последњи квартал 2017. године, укупна запосленост у свим областима порасла је за 5.480 лица. Једино је у прва три месеца ове године дошло до смањења броја регистрованих индивидуалних пољопривредника, и то за 1.589, односно 1,9 проценат.

67.705 особа протеклих годину нашло посао

На крају марта ове године у пољопривреди, шумарству и рибарству било је 32.038 запослених, у рударству 24.085, прерађивачкој индустрији 432.075, снабдевању електричном енергијом, гасом и паром 27.259, снабдевању водом и управљању отпадним водама 33.381, грађевинарству 90.226. У трговини на велико и мало и поправци моторних возила радило је 333.418 радника, саобраћају и складиштењу 116.874, услугама смештаја и исхране 75.668, информисању и комуникацијама 62.301, финансијским делатностима и делатностима осигурања 43.738, пословању некретнинама 5.914.

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности на крају марта обављало је 98.691 људи, административне и помоћне услужне делатности 101.238, у државној управи и обавезном социјалном осигурању радио је 158.171 радник. У образовању је било 141.298 запослених, здравству и социјалној заштити 159.774, уметности, забави и рекреацији 34.535 и осталим услужним делатностима 40.391.


У јавном сектору 606.344 људи

На крају марта ове године у јавном сектору Србији било је укупно 606.344 запослена, од чега у јавним државним предузећима 87.934, јавним локалним предузећима 60.278, администрацији на нивоу државе и покрајине 132.947, општинској администрацији 27.955, здравству и социјалном раду 149.207 и образовању и култури 148.024.


Од укупног броја запослених, на крају првог квартала ове године у Београдском региону их је било 706.342, Војводини 535.118, Шумадији и западној Србији 490.628 и јужној и источној Србији 360.132. У Војводини од 512.459 запослених на крају марта ове године највише радника има прерађивачка индустрија – 139.272, затим трговина на мало и велико – 86.134, здравство – 41.756, образовање 36.263.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести